KAŽDÝ PRACOVNÍ SEŠIT JE SESTAVEN TAK, ABY S NÍM DÍTĚ MOHLO PRACOVAT SAMOSTATNĚ – RODIČ BY MĚL MOTIVOVAT, BÝT OPOROU, POVZBUZOVAT!
 

Pracovní sešity

 • jsou určeny k procvičování konkrétních znalostí a dovedností dětí v domácím prostředí i ve škole
 • učí děti cílevědomě pracovat a hravou formou je motivují k zvládání jednotlivých úkolů
 • obsahují praktickou nápovědu a klíč pro rodiče


Koncepce pracovních sešitů
 
 • jsou odborné koncipované a současně jednoduché
 • jsou metodicky propracované se zaměřením na vzdělávací cíle
 • vedou děti k vytváření kompetencí a rozvíjí dovednosti
 • obsahují ověřené úkoly, příklady a aktivity
 • jsou zpracované zkušenými učitelkami a odborníky z praxe
 • jsou srozumitelné a nezahlcují odbornými výrazy
 • mají vysokou výtvarnou úroveň a dostupnou formu


KAŽDÝ PRACOVNÍ SEŠIT JE SESTAVEN TAK, 
ABY S NÍM DÍTĚ MOHLO PRACOVAT SAMOSTATNĚ – 
RODIČ BY MĚL MOTIVOVAT, BÝT OPOROU, POVZBUZOVAT!Forma pracovních sešitů
 

pracovní listy v praktickém formátu A4​
 • poskytují dítěti dostatek prostoru pro práci
 • neomezují aktivity a nerozptylují pozornost
 • umožňují rozvíjet kreativitu i poskytovat zábavu

rozsah 16 až 24 stran 
 • nabízí optimální objem aktivit v dané problematice či tématu
 • podporuje dosažitelnost splnění úkolů = pozitivní motivace
 • umožňuje rozdělení témat a jejich řazení do více sešitů

výtvarná a grafická úroveň 
 • jednoduché ilustrace vhodné danému věku dítěte
 • přehledná grafická úprava
 • jednoduchá struktura a navigaceJe nám ctí, že vám můžeme představit tým autorů a ilustrátorů, kteří se podílejí na publikacích pro děti na 1. stupni ZŠ.
 
Autorský tým Ilustrátoři

Petra Bobalová

Vhrsti