V uplynulých dnech jsme v KuliFerdových mateřských školách (školky, které využívají celoroční předplatné KuliFerdy pro MŠ) sbírali reference a zpětnou vazbu na naše pracovní sešity. V tomto článku Vám nabízíme některé z nich. Pokud i Vy ve Vaší školce s KuliFerdou pracujete, budeme velmi rádi, pokud nám vyplníte jednoduchý online dotazník. Vaše zpětná vazba a případné připomínky jsou pro nás velmi důležité pro další práci, jistě je využijeme při přípravě sešitů na školní rok 2014/2015. 
Ivana Mudrová, MŠ Berušky:

"S KuliFerdou pracujeme již druhým rokem. Sešit je využíván jako doplňkový projekt našeho TVP pro předškoláky. U dětí se těší velké oblibě. Koncepce časopisu nám vyhovuje,přínosem je také, že máme k dispozici čísla na celé pololetí dopředu. Učitelky tak mohou pružně reagovat na potřeby dětí v návaznosti na TVP a ŠVP. Přejeme hodně spokojených odběratelů a těšíme se na další spolupráci." 

KuliFerda u zápisuDěti pracují s pracovními sešity KuliFerda v MŠ Berušky (zdroj: Benešovský deník).
Celý článek naleznete
 zde.


 

 


MŠ Bočanovice:
"S pracovním  sešitem KuliFerda rádi pracujeme v naší mateřské škole,děti úkoly baví,úkoly jsou zajímavé, tématicky zaměřené,jsou vhodné pro děti předškolního věku 5 - 6 leté.Plněním úkolů si děti procvičují všechny vzdělávací oblasti."

Bc. Iveta Hobzová, MŠ Ždírec u Jihlavy:
"Pracovní sešity se nám velice líbí, jsou srozumitelné, praktické a velice nám zjednodušují plánování činnosti s předškoláčky. Do práce se sešitky jsme zapojili i rodiče, kteří si občas s dětmi splní i nějaký ten úkol doma. Velice přínosné jsou i metodické pokyny pro práci a vedení záznamů do záznamových archů. Děkujeme a v příštím školním roce rádi opět využijeme Vaší nabídky."

MŠ KovalovicePříprava předškoláků aneb Kuliferdova MŠ

"Stejně jako v loňském roce věnujeme přípravě předškoláků nemalou pozornost. Pracujeme s novou moderní pomůckou od nakladatelství Raabe – pracovními sešity Kuliferda. Rodiče jsou pravidelně po jednom měsíci informováni o tom, v čem se jejich dítě rozvíjelo a mohou doma doplňovat individuální úkoly. Velkou pomůckou pro rodiče je i záznamový arch s konkretizovanými očekávanými výstupy, podle kterých si mohou i sami průběžně posuzovat míru dovedností svého dítěte. V případě nejasností může rodič požádat o konzultaci třídního učitele nebo ředitelku MŠ. Je důležité, aby dítě bylo vedeno a připravováno na zápis do ZŠ i doma rodiči. V současné době navštěvuje naši MŠ deset předškoláků." 


MŠ Velká Bíteš: Jsme KuliFerdova mateřská škola 

"Jak jinak pracovat s předškoláky ve Veselé školce?
 
Již druhým rokem pracovní sešity KuliFerda účinně pomáhají mateřským školám při rozvíjení školní zralosti svých předškoláků. Během této doby se projekt setkal s pozitivní odezvou. Naše MŠ se v letošním roce tohoto projektu zúčastnila rovněž. Projekt spočívá v plnění jednotlivých zadání v pracovních sešitech KuliFerda. Úkoly jsou sestaveny tak, aby rozvíjely dovednosti budoucích školáčků v oblasti grafomotoriky, jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, řeči a myšlení, předmatematických dovedností atd. Úkoly pomáhají dětem hravou formou objevovat svět a nenásilně připravovat děti na vstup do ZŠ. Protože naše MŠ cíleně rozvíjí klíčové oblasti školní zralosti, sleduje individuální pokroky dětí, pracuje v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu, zajímá se o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání a aktivně spolupracuje s rodiči předškoláků, byl naší MŠ přiznán titul KULIFERDOVA MATEŘŠKÁ ŠKOLA. Nechyběla ani odměna ve formě didaktických sešitů a pomůcek pro děti."


Článek z časopisu Moderní vyučování ke stažení zde.

Články z Učitelských novin z našich setkání v Kněževsi a Maršovicích si můžete projhlédnout zde: 
 
Učitelské noviny    
 

Pokud nepatříte mezi KuliFerdovy mateřské školy a chtěli byste se o pracovních sešitech KuliFerda pro MŠ dozvědět více, zde najdete potřebné informace.  zdroj obrázku: Benešovský deník