Tematicko-metodická řada vznikne, jsou-li úkoly navzájem propojeny náměty i řešeným problémem a seřazeny podle obtížnosti. Východiskem pro její vytvoření může být jak námětová, tak metodická řada.

Ukázka pochází z publikace Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, autorkou je PaedDr. Helena Hazuková, CSc.


Tematicko-metodická řada SVÁTEK PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ

Tematický celek: „Chvála obyčejných věcí“

Výtvarné učivo: Vztah formy, funkce, materiálu. Komunikační funkce designu. Věc jako znak (symbol).

Výtvarné problémy k řešení: Světlo a stín jako výtvarné vyjadřovací prostředky, jejich význam pro prostorové formy (sochy, architekturu). Poznávání materiálů pro prostorovou tvorbu. Tvarování z papíru.

Realizace: Papírové kapesníčky, explorační činnosti – hra, experiment, etuda, světelný zdroj.


Námět 1: „Co všechno nám o sobě kapesníček poví i beze slov?“

Úkol 1: Prohlížet a zkoumat vlastnosti složeného a rozloženého papírového kapesníčku ve vztahu k jeho funkcím. „Spočítat“ jeho vrstvy. Ověřit a pojmenovat objevené vlastnosti, např. oddělit jednu vrstvu kapesníčku, položit ji na dlaň, vyhodit do vzduchu a pozorovat, jak se snáší na zem; foukáním jej posílat jeden druhému; mávat s ním na pozdrav…


Námět 2: „Když kapesníčky rozkvetou“

Úkol 2: Utvořit „květ“ z jedné jeho vrstvy jejím „stažením“ prsty do středu.

Realizace: Uchopit střed rozloženého kapesníčku mezi palec, ukazovák a prostředníček tzv. do štipce. Umístit vytvořené květy v interiéru (popř. exteriéru), na sebe, na hrnkové zelené květiny apod.


Námět 3: „Jaký stín může mít bílý kapesníček?“

Úkol 3: Pozorovat stíny, které se na bílém kapesníku vytvoří jeho skládáním či tvarováním. Experimentovat s vytvořeným tvary a jejich umístěním mezi světelným zdrojem i bílou stěnou/plátnem. Pozorovat stínové siluety na bílé ploše.


Námět 4: „Jak světlo a stín pomáhají kapesníčku měnit podoby“

Úkol 4: Pohybovat prostorovými objekty, vytvořenými tvarováním (mačkáním, rozbalováním, povytažením některé části atd. mezi stěnou a světelným zdrojem. (Vzdáleností od zdroje světla se mění i velikost stínu.) Vkládat do stínových siluet představy (i fantazijní) a pojmenovat je (např. malá strašidla, bacily, duchové).

Realizace: Volná tvorba zobrazující (kresba, malba, dokreslovaná koláž, modelování).


Námět 5: „Kamarád pro můj nos“ (Papírníčku-kapesníčku, přidržím tě u nosíčku)

Úkol 5: Vytvořit svůj portrét a dotvořit podobiznu kapesníkem připevněným k jejímu nosu.

Realizace: Malba temperou, papír A4.


Námět 6: „Na rozloučenou ti mávám bílým kapesníčkem“ („Jak se mává kapesníčkem?“)

Úkol 6: Nakreslit postavu, která mává někomu, kdo odchází, odjíždí (vlakem, autem, na kole). Situaci umístit do prostředí (nakreslit objekty, které situaci charakterizují).

Realizace: Kresba, tužka, fix, papír A4.

Obměna úkolu na tentýž námět: Nakreslit děje (tři situace) jako výtvarné vyprávění o třech fázích, např. rozloučení – mávání – návrat (nové setkání, vítání). Využít možnosti zobrazení lidských postav i z profilu a zezadu.


Ukázka pochází z publikace Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, autorkou je PaedDr. Helena Hazuková, CSc.