WEBINÁŘ ZDARMA: Jak na projekty v praxi mateřské školy?

Datum: pondělí 12. 12. 2022, od 17 hodin do 18,20 hodin

Lektorky: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D., PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D., Mgr. Alena Pokorná


REGISTRACE


     Anotace webináře:

Webinář se zaměřuje na projektové vzdělávání v mateřské škole. Účastníci získají základní znalosti, jež jim umožní položit kvalitní základ pro uplatnění projektového vzdělávání v praxi. Budou představeny příklady dobré praxe z mateřských škol.

 

Obsah webináře:

  1. Principy vzdělávací strategie.
  2. Didaktická stránka projektového vzdělávání.
  3. Příklady dobré praxe. Ukázky pocházejí z činnosti mateřských škol zapojených do ERASMUS+ projektu Learning by Doing a jsou doplněny komentáři učitelů, kteří projekty realizovali ve svých mateřských školách.
  4. Představení kurzu Nové metody pro motivaci a aktivizaci dítěte v předškolním vzdělávání.
  5. Doporučení na další metodickou podporu.


Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.