Dítě-cizinec, které nastoupí do MŠ, může mít různou úroveň zvládnutí svého mateřského jazyka i českého jazyka. Záleží na tom, zda rodiče doma český jazyk  používají, zda má dítě staršího sourozence, kamarády, kteří mu s jazykem mohou pomoci. Dítě je v tomto věku velice vnímavé a rádo se učí, dobře napodobuje své okolí. Myslím si, že jedním z nejdůležitějších aspektů je důvěra v dospělého. Pokud s vámi dítě začne jakkoli komunikovat, např. i neverbálně, máte vyhráno. S rozmluvením dítěte vám velmi pomůže kolektiv dětí, který při správné motivaci bude pomáhat rád a s chutí. Poslední věc, která vám může pomoci, je smyslová podpora (piktogramy, obrázky, zvuky jako signál, vůně oběda apod.).

Důležitou složkou je určitě spolupráce s rodiči. Někdy je komunikace s rodiči od počátků těžká, pokud ani oni česky nemluví. Zde může pomoci Pedagogický institut (dříve NIDV). Překladatel z PI vám může pomoci právě při kontaktu s rodiči, ale i s dítětem. Vysvětlí vaše požadavky, chod MŠ apod. Tato pomoc je bezplatná, institut patří pod MŠMT.

Pedagogický institut poskytuje:

  1. vzdělávací programy pro učitele
  2. metodickou, informační a organizační pomoc škole
  3. metodické a organizační řešení konkrétních případů dětí-cizinců
  4. tlumočnické a překladatelské služby
  5. výukové materiály

Další organizací, která má dlouhodobé zkušenosti s dětmi-cizinci a žáky-cizinci, je META. Tato organizace provozuje web Inkluzivní škola, kde najdete různé materiály – slovníčky v několika jazycích, pracovní listy, nabídku učebnic apod.

Pomoci může i cizincova komunita, příbuzní, kteří už zde žijí déle, starší sourozenec apod.

 

Dodatek:

Od 1. 9. 2021 je pro děti-cizince a žáky-cizince vydán tento nový metodický pokyn, který se týká mateřských i základních škol:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 14/2005 sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, vydává metodický materiál k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím v mateřských a základních školách.

S účinností od 1. září 2021 je nastaveno systémové řešení vzdělávání cizinců ve školách, a to vyhláškou č. 271/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou některých ustanovení, která platí až od školního roku 2022/23).

Kompletní text metodického materiálu je k dispozici zde: Metodika ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ web.pdf.

Úplné znění novelizovaných vyhlášek je zde: www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu.

Metodickou podporu kmenovým i určeným školám poskytují krajská centra podpory Národního pedagogického institutu ČR. Nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků. Důležité zdroje informací jsou zejména zde: https://cizinci.npi.cz/.

 

Článek vychází z textu publikace Dítě-cizinec v mateřské škole, autorkou ukázky je Mgr. Jana Rohová.