Seznamujeme se

Pokud malé dítě-cizinec poprvé přijde do MŠ, je dobré jej i jeho rodiče provést prostory, které bude dítě využívat. Dítě se tak bude cítit bezpečněji. Můžete využít služeb překladatele nebo člověka blízkého ze stejné jazykové komunity. Ze své zkušenosti vím, že komunity cizinců jsou velmi ochotné pomáhat, stačí je jen požádat. Rodičům připravíme jednoduché pokyny (za pomoci překladatele) a můžeme jim poskytnout i materiály ke spolupráci s nácvikem našeho jazyka – piktogramy, obrázky, slovníček.

V praxi se osvědčuje i komunikační notýsek, pravidelná komunikace e-mailem, pravidelné schůzky s rodičem. Buďte trpěliví, ve většině případů rodičům dítěte záleží na dobré komunikaci, stejně jako vám.

 

Pokud do třídy přichází dítě-cizinec, je dobré ostatní děti připravit na to, že mu nemusí na počátku rozumět, nebude komunikovat apod.

Děti jsou skvělé v tom, že rády pomáhají a starají se o druhé. Této jejich vlastnosti můžeme skvěle využít. Vysvětlíme jim, jak mohou pomoci. Jak mohou nového kamaráda zapojit.

Obyčejné podání ruky – pojď se mnou – má obrovský význam pro nově příchozího. Cítí se vítán.

 

I my dospělí bychom měli být dítěti k dispozici, když to potřebuje, aby se necítilo ztracené.

 

První list je představením toho, koho a co ve školce potkáme. Věci ve třídě můžeme označit piktogramy, aby dítě vidělo, k čemu slouží.

Věci, které používáme, vždy označujeme jednoduchým názvem. Pokud mluvíme k dětem, dítě-cizinec by nás mělo dobře vidět i slyšet.

Použijeme větu: „Obujeme si boty.“ Ukážeme dítěti boty a naznačíme obutí. Signály, které takto nacvičíme a doprovodíme slovem, dítě dříve zažije.

Zde právě můžeme použít pomoc kamaráda. Prakticky ukáže, co se má dělat.

 

Ve školce

Pracovní list je vlastně obrázkem MŠ. Vidíme na něm třídu ve školce, šatnu, toalety. Třída je vybavená stolečky a židličkami, lehátky na spaní, policemi s hračkami.

 

Obrázek si společně s dítětem prohlédneme, pojmenováváme jednotlivé části obrázku.

 

Pro procvičení využijeme obrázky z přílohy, můžeme si otáčet jednotlivé kartičky, zahrát si pexeso, skládat svou třídu ve školce apod.

 

Projdeme si třídu, přiřazujeme obrázky k jednotlivým skutečným věcem ve třídě.

Můžeme zapojit i ostatní děti.

Nacvičujeme větu: „Ukaž mi…“

Pokud dítě přiřadí obrázek správně, můžeme zatleskat, dát palec nahoru, při tom říkáme: „Dobře.“

 

Dítě může s obrázkem dál pracovat, např. vybarvovat.

Přílohy ve formátu PDF stáhnete zde.

 

Článek vychází z textu publikace Dítě-cizinec v mateřské škole, autorkou ukázky je Mgr. Jana Rohová.