Adaptace dítěte v mateřské škole: Online Webinář s Mgr. Hanou Sokolovou a Mgr. Alenou Pokornou

Mateřská škola má klíčový vliv na adaptaci dětí na nové prostředí a sociální interakce. S cílem poskytnout učitelům a rodičům důležité nástroje a znalosti pro úspěšnou adaptaci dítěte v mateřské škole se Mgr. Hana Sokolová a Mgr. Alena Pokorná spojují, aby představily online weinář s názvem "Adaptace dítěte v mateřské škole".


Kdo by měl přijít:

  • Pedagogové mateřských škol
  • Studenti předškolního vzdělávání
  • Asistenti pedagoga v mateřské škole
  • Rodiče a prarodiče předškolních dětí


Obsah webináře:

  1. Úvod: Proč se zabývat adaptací.
  2. Emoční bezpečí dítěte jako cíl adaptace a možnosti jeho budování a podpory.
  3. Faktory ovlivňující adaptační proces - osobnost předškolního dítěte, role rodiče, role učitele.
  4. Jak vytvořit adaptační program a jaké nástroje můžeme využít?
  5. Evaluace adaptace a její pozitivní přínosy pro všechny. 
  6. Odpovědi na vaše otázky. 


Datum a čas:

04. dubna 2024, 17:00 hodin


Registrace:

Registrace na webinář je zdarma a otevřená všem zájemcům. Pro registraci navštivte TENTO ODKAZ.


Ochrana osobních údajů:

Registrací na webinář souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podmínka naleznete zde: [Odkaz na ochranu osobních údajů]. Zároveň souhlasíte s možností vytvoření video a audio záznamu z webináře a jeho dalším šířením a používáním.