Nabízíme zpětné zhlédnutí webinářů


    Dne 03. 06. 2024 se konal webinář "Inovativní vzdělávání pedagogů: Raabe Akademie", vedený lektorkou Mgr. Stanislavou Andršovou. Tento webinář nabídl účastníkům cenné informace o nových trendech a inovacích ve vzdělávání, které mohou okamžitě aplikovat ve svých školách. Účastníci se mohli seznámit s praktickými metodami a nástroji pro zlepšení výuky a efektivnější zapojení studentů do vzdělávacího procesu.

    Raabe Akademie si klade za cíl poskytovat pedagogům kvalitní a aktuální vzdělávání, které odpovídá jejich potřebám a výzvám současné doby. Tento webinář je nyní k dispozici ke zpětnému zhlédnutí na webových stránkách Raabe, což umožňuje všem zájemcům přístup k hodnotným informacím a materiálům i po skončení živého vysílání.

    Kromě tohoto webináře mají návštěvníci možnost zhlédnout i další webináře dostupné na Raabe. Nabídka webinářů pokrývá široké spektrum témat, včetně novinek v pedagogice, metodikách výuky, digitálních technologiích ve vzdělávání a mnoha dalších oblastech. Tyto webináře jsou navrženy tak, aby podporovaly profesní růst pedagogů a pomáhaly jim udržovat krok s rychle se měnícím vzdělávacím prostředím.

    Nakladatelství Raabe se zavazuje k neustálému zlepšování kvality vzdělávání a poskytování relevantních a inspirativních vzdělávacích programů. Pro více informací a zpětné zhlédnutí webinářů navštivte naši sekci "WEBINÁŘE".