Menu
Nákupní košík

Pátrame po reči iného

Publikácia spracováva problematiku školských písomných prameňov pre učiteľov, ako prostriedok na rozvoj kritického myslenia a interpretačných spôsobilostí žiakov. Prináša teoretické východiská na prácu s učebnými figúrami.

Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného
Pátrame po reči iného

Publikácia spracováva problematiku školských písomných prameňov pre učiteľov, ako prostriedok na rozvoj kritického myslenia a interpretačných spôsobilostí žiakov. Prináša teoretické východiská na prácu s učebnými figúrami.

425 Kč
Cena bez DPH: 425 Kč

Publikácia Pátrame po reči iného spracováva problematiku školských písomných prameňov pre učiteľov, ako prostriedok na rozvoj kritického myslenia a interpretačných spôsobilostí žiakov vo vyšších ročníkoch základnej školy, nižšieho stupňa osemročných gymnázií, na štvorročných gymnáziách, ako aj na stredných odborných školách. Prináša teoretické východiská na prácu s učebnými figúrami.

Autor doc. PaedDr. Viliam Kratochvil, PhD. má dlhoročnú prax vo výučbe dejepisu na ZŠ a gymnáziu. V rámci akademického prostredia sa venuje budúcim učiteľom dejepisu na Katedre všeobecných dejín FiF UK v Bratislave. Zaoberá sa didaktikou dejepisu a tvorbou učebníc. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebníc dejepisu. 

Prináša teoretické východiská na prácu s učebnými figúrami, ktoré autor skompletizoval do podoby pracovných listov na kopírovanie. Tie RAABE vydáva pod názvom MULTIPERSPEKTIVITA v 26 učebných figúrach.

Dvojica materiálov – brožúra PÁTRAME PO REČI INÉHO a pracovné listy MULTIPERSPEKTIVITA V 26 UČEBNÝVH FIGÚRACH – prinášajú učiteľom a predovšetkým žiakom príležitosť diskutovať, keď hlavným nástrojom na vyjadrenie svojich názorov sa stávajú historické písomné pramene, tzv. učebné figúry.


Benefity brožúry:

• rozvíja kritické myslenie a kritický prístup žiakov

• rozvíja skúmateľské a interpretačne spôsobilosti

• nabáda na osvojovanie si istej miery pochybností a zodpovedného skepticizmu

• rozvíja multiperspektivitu, pluralitu, mnohosť – existuje viacero pohľadov na daný jav

• historický prameň je tu vnímaný ako nositeľ jedinečnej autentickej ľudskej skúsenosti, ľudského príbehu

Parametry
Editoři/Autoři doc. PaedDr. Viliam Kratochvil, PhD.
Formát A5
Jazyk slovenština
Počet stran 94
Rok vydání 2021

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam