Menu
Nákupní košík

Rozvoj grafomotoriky v mateřské škole

Vzdělávací program se zaměřuje na grafomotorický rozvoj dětí předškolního věku, kombinuje teorie a praktické tipy pro zlepšení dovedností potřebných pro psaní ve škole a posiluje kompetence pedagogů v této oblasti.

Rozvoj grafomotoriky v mateřské škole
NOVINKA
Rozvoj grafomotoriky v mateřské škole

Vzdělávací program se zaměřuje na grafomotorický rozvoj dětí předškolního věku, kombinuje teorie a praktické tipy pro zlepšení dovedností potřebných pro psaní ve škole a posiluje kompetence pedagogů v této oblasti.

3 630 Kč
Cena bez DPH: 3 000 Kč

Jakmile bude vaše objednávka zaplacena a zpracována, budou vám v e-mailové zprávě zaslány informace potřebné k přihlášení do zakoupeného vzdělávacího programu.


Vzdělávací kurz nabízí komplexní pohled na grafomotoriku a její cílený rozvoj u dítěte předškolního věku. Je syntézou základních teoretických východisek a praktických námětů rozvoje grafomotorických dovedností dětí, které jsou základním východiskem úspěšného procesu psaní ve škole. Obsah je variabilně koncipován tak, aby nabídl co nejvíce námětů vhodných přímo do pedagogické praxe začínajícím učitelům v mateřské škole, zároveň obohatil i dříve narozené pedagogy, kteří hledají moderní přístupy ve výchově a vzdělávání. Téma je implementováno do současné moderní edukace s přívlastkem „orientované na osobnost dítěte“.
Hlavním cílem programu je prohloubit, rozšířit a inovovat profesní kompetence pedagogických a odborných zaměstnanců v oblasti grafomotorického rozvoje dětí předškolního věku.
Učitel pozná zákonitosti a principy předprimární edukace a význam jejich uplatňování ve výchovně-vzdělávací činnosti. Po absolvování programu bude schopen aplikovat a využívat nejen rozmanité strategie při realizaci aktivit pro rozvoj grafomotorických dovedností dětí, dokáže podporovat i přirozenou aktivitu a tvořivost dětí, využívat a vytvářet vhodné materiální a technické zázemí, identifikovat vývojové a individuální charakteristiky dítěte prostřednictvím jeho výtvarného projevu, projektovat aktivity a plánovat úkoly a činnosti dětí pro efektivní dosažení vymezených cílů i interpretovat výsledky pedagogického diagnostikování a vyvodit závěry pro další výchovně-vzdělávací činnost a její optimalizaci.


ROZSAH VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU

50 hodin online studia


TERMÍN KONÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

RAABE AKADEMIE nabízí asynchronní výuku, tzn. že ji můžete absolvovat online kdykoli podle svých časových možností. Nejste vázáni na lektora ani na ostatní účastníky školení. Termín a tempo studia si určujete sami. V současné době není pro dokončení školení stanovena žádná lhůta. 

LEKTOR

PaedDr. Žaneta Kunštárová

Autorka působí jako učitelka v mateřské škole. Má za sebou 30 let pedagogické praxe, 5 z nich jako zástupkyně ředitele pro mateřskou školu. V edukační realitě preferuje moderní a inovativní přístupy, metody a strategie. Velký důraz klade na osobnostně orientovanou výchovu a vzdělávání, samostatnost dítěte a podnětnost edukačního prostředí, ve kterém se dítě rozvíjí.


OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty, komentované prezentace a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

1. Předškolní edukace – základní východiska

(učební text)

2. Grafomotorika ve vývoji dítěte předškolního věku – pojmy, vztahy a souvislosti

(učební text)

3. Pracovní činnosti na podporu motorického rozvoje dítěte

(učební text, komentovaná prezentace, reflektivní otázky)

4. Herní aktivity a cvičení prstů pro rozvoj jemné motoriky

(učební text, komentovaná prezentace)

5. Výtvarné aktivity jako prostředek rozvoje grafomotoriky

(učební text, komentovaná prezentace, reflektivní otázky)

6. Dětská kresba a její význam při poznávání osobnosti dítěte

(učební text, komentovaná prezentace)

7. Grafomotorické předpoklady psaní

(učební text)

8. Nácvik grafomotorických prvků v projektu

(učební text)

9. Diagnostika a hodnocení úrovně grafomotorických dovedností dítěte

(učební text)

10. Závěrečné reflektivní otázky

(test, reflektivní otázky)

 

 K nim nabízí praktické náměty zdokumentované prostřednictvím videí přímo z edukační reality v mateřské škole, které jsou součástí čtyř PPT prezentací s doprovodným slovem. Součástí programu jsou dva distanční úkoly, závěrečné zadání a test.


PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOPORUČEN

Pro učitele mateřských škol, asistenty učitelů, školních speciálních pedagogů, sociálních pedagogů.


SOUČÁSTÍ CENY JE

Vzdělávací program probíhá distanční online formou. 

Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění kurzu v rozsahu minimálně 90%.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát.

Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

Pro účely vydání osvědčení o vzdělání zpracováváme o vzdělávané osobě tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, adresu trvalého nebo obdobného pobytu. Tyto údaje zpracováváme za účelem řádného plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam