Menu
Nákupní košík

Kritické myšlení v praxi a vzdělávání

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kritického myšlení pedagogů a žáků. Je tréninkem dovedností, které tvoří předpoklady pro schopnost kriticky myslet. Probíhá distanční formou.

Kritické myšlení v praxi a vzdělávání
NOVINKA
Kritické myšlení v praxi a vzdělávání

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kritického myšlení pedagogů a žáků. Je tréninkem dovedností, které tvoří předpoklady pro schopnost kriticky myslet. Probíhá distanční formou.

3 630 Kč
Cena bez DPH: 3 000 Kč

Jakmile bude vaše objednávka zaplacena a zpracována, budou vám v e-mailové zprávě zaslány informace potřebné k přihlášení do zakoupeného vzdělávacího programu.


Kritické myšlení, argumentace a jim příbuzná témata jsou nezbytná pro život člověka ve společnosti. Především to platí v informačně náročné době. Vzdělávací systém tento fakt reflektuje sporadicky, osnovy nejsou přizpůsobeny tréninku kritického myšlení. Díky tomuto vzdělávacímu programu se seznámíte se způsoby, pomocí kterých lze různé aspekty kritického myšlení trénovat u mladých lidí. Lekce a praktické úkoly jsou přínosem i pro váš osobnostní rozvoj.


Tento kurz je tréninkem dovedností, které tvoří předpoklady pro schopnost kriticky myslet. Než přeneseme rozvoj kritického myšlení do vzdělávání žáků, je nezbytné, abychom porozuměli procesu kritického myšlení a jeho složkám. V průběhu kurzu se pedagogové a pedagožky seznámí s následujícími tématy:

  • Základy argumentace
  •       Teorie kontextů v každodenním rozhovoru
  •       Formální stránka argumentace
  •       Umění reakce
  •       Logické chyby a nedostatky mysli
  •       Důkazy a ověřování informací
  •       Řešení komplexních problémů

V návaznosti na uvedená témata v posledních částech představíme principy implementace tréninku kritického myšlení do vzdělávání a modelové aktivity, jejichž prostřednictvím se tato dovednost trénuje a posiluje.

Součástí kurzu jsou čtyři distanční úkoly (ve druhé, čtvrté, šesté a deváté lekci), které navazují na teoretické poznatky nabyté sledováním přednášky na videu a studiem učebních textů. 


ROZSAH VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU

50 hodin online studia


TERMÍN KONÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

RAABE AKADEMIE nabízí asynchronní výuku, tzn. že ji můžete absolvovat online kdykoli podle svých časových možností. Nejste vázáni na lektora ani na ostatní účastníky školení. Termín a tempo studia si určujete sami. V současné době není pro dokončení školení stanovena žádná lhůta. 


LEKTOR

Mgr. Jakub Kobela

Je absolventem katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se specifickým zaměřením v oblasti kulturní sociologie, urbanistiky a kvantitativního výzkumu sociálních věd. Kritickému myšlení se různými způsoby věnuje již 12 let. V praxi využívá poznatků ze soutěžního, dobrovolnického a následně i pracovního prostředí Slovenské debatní asociace. Působí jako lektor a metodik v Akademii kritického myšlení. Specializuje se na témata kritického myšlení, argumentace, vyjednávání a náročných konverzací. V současnosti se věnuje především vzdělávání klientů v oblasti soukromého a veřejného sektoru.


obsah vzdělávacího programu

Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty, komentované prezentace a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

1. Úvod do kritického myšlení

(komentovaná prezentace, učební text)

2. Základy argumentace – struktura argumentu

(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)

3. Základy argumentace – ve světě souvislostí

(komentovaná prezentace, učební text)

4. Základy argumentace – formální stránka komunikace

(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)

5. Jak zkrotit býka – logické chyby a rétorické fauly v komunikaci

(komentovaná prezentace, učební text)

6. Důkazy a ověřování informací

(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)

7. Umění reakce

(komentovaná prezentace, učební text)

8. Řešení složitých problémů: síla přesné identifikace

(komentovaná prezentace, učební text)

9. Jak vytvářet aktivity, které trénují kritické myšlení

(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)

10. Ukázkové aktivity pro trénink kritického myšlení ve třídě

(komentovaná prezentace, učební text)

Závěrečné reflektivní otázky


PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOPORUČEN

Pro pedagogické a odborné zaměstnance 2. stupně základních škol, středních škol a osmiletých gymnázií.


SOUČÁSTÍ CENY JE

Vzdělávací program probíhá distanční online formou. 

Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění kurzu v rozsahu minimálně 90%.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát.

Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

Pro účely vydání osvědčení o vzdělání zpracováváme o vzdělávané osobě tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, adresu trvalého nebo obdobného pobytu. Tyto údaje zpracováváme za účelem řádného plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.


Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam