Menu
Nákupní košík

Šablony OP VVV

Šablony OP VVV

Metodicko-didaktické materiály k podpoře výzev MŠMT z produkce Nakladatelství Raabe

 

Výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) Nové

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Více na webu OP VVV >>

Projektový den - metodiky pro MŠ a metodiky pro ZŠ

Klub pro žáky ZŠ - metodiky pro vedoucí

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - pracovní sešity pro žáky

  

Výzva: 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II

Metodicko-didaktické publikace a pracovní sešity pro pedagogy, kariérové poradce, asistenty a rodiče zaměřené na rozvoj kariérového poradenství a podporu rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost:

Kariérové poradenství

Pracovní sešity na podporu rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost:

MŠ a 1. stupeň ZŠ

       

Opravdu je možné "ze šablon" zakoupit odborné publikace?

Citujeme z webu MŠMT:

"Je na zvážení školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit.

Pokud budou výstupy jednotlivých šablon dosaženy v době realizace projektu a schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně příjemcem dotace pořízeno. Budou-li z dotace pořízeny např. didaktické pomůcky, IT technika, audiovizuální technika, kancelářské vybavení, aj., je to z hlediska rozhodnutí o poskytnutí dotace v pořádku."

Celý článek zde >>

 

V této kategorii nejsou žádné výrobky.