Menu
Nákupní košík

Jak realizovat environmentální výchovu v praxi mateřské školy? / Lektorka: Mgr. Magdaléna Kapuciánová

 Klikněte na obrázek a zhlédněte zpětně webinář (při zpětném zhlédnutí se certifikát nevydává).

Název webináře: Jak realizovat environmentální výchovu v praxi mateřské školy?


Lektorka: Mgr. Magdaléna Kapuciánová

Anotace webináře:

Webinář se zaměřuje na environmentální výchovu v mateřské škole. Účastníci získají základní znalosti a dovednosti, jež jim umožní položit kvalitní základ environmentální gramotnosti, respektu k přírodě a šetrného hospodaření se zdroji. Důraz je kladen na to, aby si účastník webináře uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady.

Obsah webináře:

1. Důvody environmentální výchovy

2. Koncepce environmentální výchovy v předškolním vzdělávání

3. Představení publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

4. Význam prostředí, informální vzdělávání, „Třetí učitel“

5. Autoevaluačního dotazník realizace environmentální výchovy v mateřské škole

6. Vybrané náměty a nápady na krátké podzimní aktivity (např. Ořechový špás, Katka má kašel, Stromová písmenka, Cizokrajné ovoce) a jejich zasazení do teoretického rámce.

7. Doporučení na další metodickou podporu (ekocentra, Mrkvička, Pavučina. Učíme se venku!) a literaturu.

Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ

Více na toto téma naleznete v publikaci Environmentální činnosti.