Vrána

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky, slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj spolupráce, schopnosti ztvárnit říkadlo pohybem, rozvoj spolupráce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: žádné

Určete dvojici dětí, která bude představovat bránu – chytí se nad hlavami za ruce. Ostatní děti vytvoří řadu, jedno dítě po druhém prochází bránou. Zároveň přitom svým pohybem ztvárňují říkadlo. Na závěr říkadla se všechny děti připojí k bráně, aby vzniklo „hejno“.

 

 

U hradu je stará brána,dvojice dětí utvoří tzv. bránu, ostatní děti jí procházejí
sedí na ní černá vrána.všichni jdeme do dřepu
Vrána kráká kráky krák,spojíme předpažené ruce, tleskáme a pochodujeme
letí k hradu černý mrak.za pochodu zvedneme ruce a předvádíme létání
Mrak usedá na bránu,za pochodu zvedneme ruce a vzhlížíme nahoru
je to hejno havranů.doběhneme ke dvojici-bráně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na to, jak hrát hru Kde je babička se podívejte na další stránce!

 

 

 

Mohlo by se vám líbit:

 

Rozvíjíme vnímání a tvořivost dětí

Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání

Kůry, můry, ven, ať je krásný den

Kde je babička?

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby a rytmizace říkadel, rozvoj pohyblivosti a schopnosti ovládnout hlasitost svého projevu
Počet dětí: nejméně 7
Délka realizace: 10 minut
Pomůcky: zvoneček, šátek na oči pro každé dítě

 

Společně s dětmi si povídejte o rodině, ptejte se jich, kdo jezdí k babičce a co u ní dělá. Poté se naučte říkadlo a vysvětlete dětem pravidla hry. Vymezte bezpečné území a každému hráči dejte šátek na oči.

 

Hráči mají za úkol pochodovat územím a říkat říkadlo. Jakmile skončí posledním veršem, musí se zastavit a poslouchat zvoneček. Vaším úkolem je zazvonit zvonečkem, po jeho zvuku hráči musí dojít až ke zvonečku. V jednotlivých kolech měníte své místo.

 

Pokud budete hru hrát s menšími dětmi, můžete je rozdělit do dvojic, přičemž zavázané oči má jen jeden hráč a druhý je jeho vodič.

 

 

Co to slyším, dupy, dupy, pochodujeme po prostoru a dupeme
kdo to chodí u chalupy? pochodujeme po prostoru a dupeme
Nebojte se, dětičky, zastavíme se a zašeptáme zbytek říkadla
vždyť jste u své babičky.

 

 

A jak se hraje hra Zlatá rybka se dozvíte na další stránce!

 

 

 

Přání – zlatá rybka

 

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj slovní zásoby, rozvoj sluchové analýzy, poznávání písmen na začátku slov
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: mušle

 

Společně si s dětmi zopakujte pohádku „O Zlaté rybce“. Zmiňte se o přáních, která měla rybářova žena.

Společně si sedněte do kroužku a nechte postupně kolovat mušli. Ten, kdo bude mít mušli v ruce, může vyslovit jedno své přání, které by chtěl po rybce splnit. Po tomto motivačním úvodu vysvětlete dětem pravidla hry. Vaše mušle bude putovat postupně po kruhu a ten, kdo ji bude držet, smí vyslovit přání. Úkol však bude ztížený o to, že přání či věc musí začínat na písmeno, které vy určíte, např. při zadání písmene A si mohou přát automobil, ananas, aktovku apod.

 

 

 

Kam dál?

 

Praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání naleznete zde

Činnostmi a náměty pro rozvoj hudebních a tvořivých dovedností se inspirujte zde

Proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole se dozvíte tady

 

 

Mohlo by se Vám líbit:

 

Já jsem takový a ty jsi makovýEdiční řada Dvouleté děti v předškolním vzdělávání Ediční řada - školní zralost