Exkurze

Důraz na pobyt a pohyb venku, na čerstvém vzduchu, v harmonickém přírodním prostředí kladli mnozí reformátoři, např. Rousseau, Štorch, Burbank. Pobyt venku je v mnoha ohledech natolik přínosný, že je vlastně s podivem, že dnes učitelky s předškolními dětmi dobrovolně tráví většinu času vevnitř. V mnoha mateřských školách se zavedla různá pravidla a zvyklosti, které učitelkám brání chodit s dětmi ven na delší dobu nebo častěji. Přibližně před deseti lety začalo v České republice hnutí lesních mateřských škol. Dnes u nás existuje Asociace lesních mateřských škol, která registruje (k dubnu 2017) více než 120 lesních školek. Děti z lesních mateřských škol jsou venku na čerstvém vzduchu po celý čas pobytu v mateřské škole, a to i v zimě nebo za nepříznivého počasí.

 

Lesní mateřské školy mívají různé zázemí (jurty, stany, maringotky, sruby), ve kterém uchovávají pomůcky a náhradní oblečení, spací pytle a karimatky. Ačkoli se lesní mateřské školy potýkají s různými problémy od legislativních po finanční, jejich počet stále roste. I běžné mateřské školy se ale mohou transformovat a zorganizovat denní program tak, aby děti mohly trávit venku co nejvíce času, aniž by se vzdávaly pohodlného zázemí ve třídách.

Exkurze je jednou z organizačních forem zaměstnání či vyučování. Je pro ni charakteristické, že se realizuje v mimoškolním prostředí (Skalková, 1999). Kočárek a Pavlíček (1991) dodávají, že exkurze umožňují poznávání skutečných předmětů a jevů v jejich přirozeném prostředí. I předškolní děti mohou chodit na exkurze. Ovšem je třeba podotknout, že organizace a zajištění exkurze pro předškolní děti klade na učitelku vysoké nároky.

 

 

V přípravné fázi exkurze musíme vyřešit tyto otázky:

 

1. Jaké aktivity dětem na exkurzi nabídneme?

Následně stanovíme výchovně-vzdělávací cíle, vybereme dílčí aktivity, úkoly, činnosti a také hry.

 

2. Kam půjdeme nebo pojedeme?

Vybereme vhodnou lokalitu. Tu bychom měli dobře znát a krátce před samotnou exkurzí ji navštívit a zkontrolovat, zda se na ní neobjevilo nějaké riziko, které by mohlo ohrozit průběh exkurze, nebo dokonce zdraví dětí.

 

3. Jak? Jak dlouho výlet zabere?


Vytipujeme nejlepší možnost dopravy na místo a zpět. Připravíme si scénář (načasování) aktivit na místě. Pokud je potřeba, domluvíme změnu režimu ve školní jídelně.

 

4. Co zabalit? Co ponese učitelka a co by měly mít děti?


Vytvoříme seznam vybavení, pomůcek a potřeb, které je potřeba mít s sebou jak z důvodu naplnění vzdělávacích cílů, tak bezpečnosti a pohodlí. Doporučené vybavení naleznete v knize Činnosti venku a v přírodě (Jančaříková, Kapuciánová, 2013).

 

5. Co z exkurze chceme případně donést do třídy?


Již před samotnou exkurzí přemýšlíme o tom, zda v návaznosti na exkurzi založíme sbírku nebo uděláme výstavku. Podle toho je třeba s sebou vzít dostatek vhodných obalů, nádob apod.

 

6. Informativní dopis rodičům


Nakonec připravíme informativní dopis rodičům, který jim s předstihem odešleme.

 

  

A jaká jsou specifika exkurze pro děti předškolního věku se dozvíte na další stránce.

 

 

V článku byly použity ukázky z publikace Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Autorkou je Kateřina Jančaříková.

 

 

 

 Lahůdky z e-shopu:

Rok v mateřské škole v činnostech - JAROČinnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzděláváníŠkolní zralost a dítě s SVP: v praxi MŠ

 

Specifika exkurze pro děti předškolního věku

 Motivace. Předškolní děti je třeba pro činnost nadchnout a motivovat více, než děti starší. Ideální jsou pro tento účel např. příběhy (proč navštěvujeme dané místo - jaký příběh se tam odehrál), honba za pokladem nebo hra na…


Redukce poznatků.
Není třeba se snažit zprostředkovat dětem příliš velké množství informací (viz didaktická zásada přiměřenosti). Vybereme jedno téma, jeden cíl. Nesnažíme se dětem představit vše, co na daném místě lze. Pokud je učitelka příliš ambiciózní a vybere pro děti příliš složité téma, většina z nich si nebude pamatovat nic.


Nutnost střídání aktivit.
Při plánování exkurze připravíme doprovodné činnosti tak, aby byly střídány činnosti pracovní a herní, klidové a pohybové, aktivity pro různé smysly atd. Při změně typu činnosti děti relaxují.


Vyhodnocení exkurze nejlépe pomocí portfolia. Portfolio by mělo být po exkurzi dostupné rodičům.

 

 

 Naučná stezka „Nedělej z jezevce bezdomovce“ – každé dítě si vyrobilo svého jezevce.

Zdroj: Jančaříková K.: Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání.

 

 

Základní pojmy

 

Portfolio je krabice nebo složka, do které jsou zakládány fotografie, kresby dětí, zapsané příběhy dětí o zážitcích (dítě diktuje, učitelka zapisuje) nebo i vybrané artefakty. Na exkurzi by měly navazovat následné aktivity (hry, tvoření, vyprávění o…), do kterých je vhodné zapojit i rodinné příslušníky dětí (rodiče a sourozence). Specifickým typem exkurzí jsou přírodovědné vycházky nebo naučné stezky.

 

Přírodovědné vycházky jsou exkurze na přírodovědně zajímavá místa. Pro mladší věkové kategorie je třeba je realizovat v co nejbližším okolí školy či budovy, ve které děti tráví ozdravný pobyt na škole v přírodě. Děti na vycházce doprovází jejich učitelka, příp. i pozvaný expert.

 

Naučné stezky jsou specifické tím, že se dětem věnuje celá řada dospělých (někdy je možné využít i starší žáky), kteří na ně čekají na jednotlivých zastaveních naučné stezky. Příkladem jsou naučné stezky „Nedělej z jezevce bezdomovce“ (Jančaříková, 2010) nebo „Se zvířátky za Zlatovláskou“ (Jančaříková, 2010).

 

 

 Chodíte s dětmi na výlety? Jaká místa patří mezi Vaše oblíbená?

 

 V článku byly použity ukázky z publikace Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Autorkou je Kateřina Jančaříková.

 

 

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

 

Ediční řada: Dvouleté děti v předškolním vzděláváníČinnosti venku a v přírodě v předškolním vzděláváníAktivity pro dobrodruhy - ediční řada