WEBINÁŘ ZDARMA: Jak realizovat environmentální výchovu v praxi mateřské školy?

Datum: pondělí 14. 11. 2022, od 17 hodin do 18,20 hodin

Lektorka: Mgr. Magdaléna Kapuciánová

REGISTRACE

Anotace webináře:

Webinář se zaměřuje na environmentální výchovu v mateřské škole. Účastníci získají základní znalosti a dovednosti, jež jim umožní položit kvalitní základ environmentální gramotnosti, respektu k přírodě a šetrného hospodaření se zdroji. Důraz je kladen na to, aby si účastník webináře uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady.


Obsah webináře:

  1. Důvody environmentální výchovy
  2. Koncepce environmentální výchovy v předškolním vzdělávání
  3. Představení publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání
  4. Význam prostředí, informální vzdělávání, „Třetí učitel“
  5. Autoevaluačního dotazník realizace environmentální výchovy v mateřské škole
  6. Vybrané náměty a nápady na krátké podzimní aktivity (např. Ořechový špás, Katka má kašel, Stromová písmenka, Cizokrajné ovoce) a jejich zasazení do teoretického rámce.
  7. Doporučení na další metodickou podporu (ekocentra, Mrkvička, Pavučina. Učíme se venku!) a literaturu. 


Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ. 

Více na toto téma naleznete v publikaci Environmentální činnosti.