WEBINÁŘ ZDARMA: Žák-cizinec a česká mluvnice? Žádný problém!

Datum: pondělí 07. 03. 2022, od 17 hodin

Lektor: Mgr. Jana Rohová

Trvání (v minutách): 80 minut 

REGISTRACE

Anotace webináře:

Máte ve své třídě žáka-cizince, který neumí dobře česky a neovládá českou mluvnici? Chcete poznat možnosti, jak můžete pracovat s žákem-cizincem nejen ve výuce češtiny? Hledáte tipy a rady, jak snadněji začlenit žáka-cizince do kolektivu třídy? Rádi byste uvítali radu, kam se obrátit na odbornou pomoc a jak třeba zpracovat plány podpory? Máte zájem o ukázky praktických pracovních listů a pomůcek pro výuku českého jazyka žáka-cizince?

Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na žáka-cizince ve Vaší třídě.

Webinářem Vám provede zkušená lektorka a autorka řady publikací na téma dítě/žák-cizinec Mgr. Jana Rohová. Poukáže na pomůcky a publikace, které se věnují práci s žákem-cizincem. Více na toto téma naleznete v publikaci Nový žák-cizinec v mé třídě a v březnové novince Mluvnice pro žáka-cizince na 1. stupni ZŠ

Program webináře:

  1. Seznámení s obsahem učebnice.
  2. Seznámení s platnou legislativou a organizacemi, které mohou pomoci.
  3. Práce s kolektivem třídy – začlenění žáka – cizince.
  4. Koncepce nové učebnice, obsah učiva, metodika pro učitele.
  5. Přehledy učiva a jejich využití.
  6. Další pomůcky pro podporu výuky žáků – cizinců.
  7. Praktické ukázky pracovních listů a práce s učebnicí. 

Pro koho webinář doporučujeme:

Webinář je určen pedagogům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům ve ŠD, rodičům žáků a českým školám v zahraničí.