Menu
Nákupní košík

Krizová komunikace s rodiči

Vzdělávací program pomůže pedagogům naučit se efektivně vést krizovou komunikaci tak, aby emoce neovlivňovaly způsob a cíl rozhovoru.

Krizová komunikace s rodiči
NOVINKA
Krizová komunikace s rodiči

Vzdělávací program pomůže pedagogům naučit se efektivně vést krizovou komunikaci tak, aby emoce neovlivňovaly způsob a cíl rozhovoru.

3 630 Kč
Cena bez DPH: 3 000 Kč

Jakmile bude vaše objednávka zaplacena a zpracována, budou vám v e-mailové zprávě zaslány informace potřebné k přihlášení do zakoupeného vzdělávacího programu.


Vzdělávací program s názvem Krizová komunikace s rodiči nabízí účastníkům základní přehled a úvod do témat souvisejících s vedením efektivní krizové komunikace, která čeká každého, kdo pracuje nejen s dětmi, ale také s dospělými.

Vzdělávací program je rozdělen do 10 lekcí. Věříme, že informace, které naleznete v tomto vzdělávacím programu, vám pomohou při komunikaci s rodiči a usnadní práci s vašimi žáky.

Účastník získá ucelené znalosti a informace o krizové komunikaci s rodiči; také informace o efektivním, praktickém a pomáhajícím komunikačním stylu s rodiči, zejména v situacích, které bývají emocionálně vypjaté a náročné.

Důležitou částí tohoto vzdělávacího programu jsou praktické informace, návody a doporučení pro vedení krizové komunikace, jakož i vhled do krizových situací, které se vyskytují ve školním prostředí.

Jednotlivé lekce nabízí informace k poznání efektivní komunikace, možnosti využití nenásilné komunikace a dalších důležitých prvků v krizové komunikaci, jako je empatie, asertivita, způsoby poslechu, koučovací přístup či správný způsob naslouchání a vytváření raportu.

Také se účastník může dozvědět, jak člověk reaguje ve stresu, jak ovlivňují emoce komunikaci a jak pochopit a komunikovat náročné životní situace, které prožívají žáci.

Výchova dětí je i o emocích. Také rozhovor pedagoga s rodiči bývá doprovázen různými emocemi a reakcemi. Nebývají však vždy jen pozitivní, ale přítomen může být i hněv, smutek, stres, zmatenost, hledání viníka... A to zejména tehdy, když pedagog otevírá náročnou a problematickou oblast žáka.

Toto téma vzešlo z českého průzkumu zájmu o další vzdělávání a je velmi úspěšným kurzem v rámci SK Akademie.

Absolvent programu bude vědět:

  • poznat krizové a náročné životní situace, které se mohou vyskytovat ve školním prostředí,
  • zorientovat se a pochopit, proč rodič nebo žák reagují a komunikují v napjatých a konfliktních situacích různými způsoby,
  • použít efektivní komunikaci, která pomůže při řešení potíží a problémů žáka,
  • systematicky využívat teoretické a praktické odborné znalosti při krizové komunikaci s rodiči.


ROZSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

50 hodin online studia


TERMÍN KONÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

RAABE AKADEMIE nabízí asynchronní výuku, tzn. že ji můžete absolvovat online kdykoli podle svých časových možností. Nejste vázáni na lektora ani na ostatní účastníky školení. Termín a tempo studia si určujete sami. V současné době není pro dokončení školení stanovena žádná lhůta. 


LEKTORKA

PaedDr. Katarína Winterová

Autorka působí jako sociální pedagožka, rodičovská poradkyně a koučka v soukromé praxi. Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.

Dlouhodobě se věnuje dětem, rodičovskému poradenství a koučinku, píše články o výchově. Je přesvědčena, že neexistuje dobré nebo špatné dítě, ačkoli se to tak mnohým jeví. Problém dětí je mnohdy zástupným problémem rodičů, učitelů a vychovatelů.

Její prací je poslouchat, doprovázet rodiče na cestě jejich rodičovství a pomáhat jim rozplétávat potíže ve výchově. A také je nasměrovat na to krásné, co v každé rodině bez ohledu na velikost problémů a potíží je.


OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty, komentované prezentace a test s reflektivními otázkami, který program zakončuje a vede k samostudiu.

1. Posel špatný zpráv

(komentovaná prezentace, učební text)

2. Komunikace

(komentovaná prezentace, učební text)

3. Nenásilná komunikace

(komentovaná prezentace, učební text)

4. Umění naslouchat

(komentovaná prezentace, učební text)

5. Empatie a asertivita

(komentovaná prezentace, učební text)

6. Krize a konflikty

(komentovaná prezentace, učební text)

7. Jak reagujeme v emočně vypjatých situacích

(komentovaná prezentace, učební text)

8. Emoce

(komentovaná prezentace, učební text)

9. Co se děje, když…?

(komentovaná prezentace, učební text)

10. Krizová komunikace

(komentovaná prezentace, učební text)

Seznam použité literatury

Závěrečné reflektivní otázky

(test, reflektivní otázky)


PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOPORUČEN

Pro učitele primárního vzdělávání, učitele nižšího sekundárního vzdělávání, pedagogické asistenty, vychovatele

SOUČÁSTÍ CENY JE

Vzdělávací program probíhá distanční online formou. 

Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění kurzu v rozsahu minimálně 90%.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát.

Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

Pro účely vydání osvědčení o vzdělání zpracováváme o vzdělávané osobě tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, adresu trvalého nebo obdobného pobytu. Tyto údaje zpracováváme za účelem řádného plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam