Menu
Nákupní košík

Vzdělávací strategie Líného učitele

Vzdělávací online program nabízí inspiraci pro zlepšení pedagogických dovedností učitelů. Absolventi získají nápady na vytváření lepší atmosféry ve třídě, seznámí se s možnostmi hodnocení a naučí se efektivně komunikovat.

Vzdělávací strategie Líného učitele
NOVINKA
Vzdělávací strategie Líného učitele

Vzdělávací online program nabízí inspiraci pro zlepšení pedagogických dovedností učitelů. Absolventi získají nápady na vytváření lepší atmosféry ve třídě, seznámí se s možnostmi hodnocení a naučí se efektivně komunikovat.

3 630 Kč
Cena bez DPH: 3 000 Kč

Jakmile bude vaše objednávka zaplacena a zpracována, budou vám v e-mailové zprávě zaslány informace potřebné k přihlášení do zakoupeného vzdělávacího programu.


Vzdělávací distační program Vzdělávací strategie Líného učitele představuje pedagogům strategii jak kvalitně vzdělávat a efektivně hospodařit s vlastní energií. Liný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát pedagogem, který svým přístupem v edukaci a používáním aktivizujících vyučovacích metod respektuje a rozvíjí schopnosti a jedinečné vlastnosti každého dítěte, což je jedním z cílů moderní edukace.


Každý učitel by měl mít svou vzdělávací strategii. Správné nastavení strategie mu pomůže realizovat efektivní výchovu a vzdělávání ve třídě, navede co dělat má a naopak, čemu by se měl vyvarovat.


Cílem vzdělávání Vzdělávací strategie Líného učitele je:

  • poznat hlavní rysy celé vzdělávací strategie,
  • uvědomit si, jak správně vytvářet klima ve třídě,
  • seznámit se se zásadami kvalitní výuky v oblasti metod,
  • seznámit se s principy správně využívaného podpůrného hodnocení,
  • orientovat se v zásadách vhodné komunikace,
  • zvnitřnit potřebu participace žáků na výuce,
  • poznat i další aspekty kvalitní edukace.

Získané poznatky by měly vést k posílení dovednosti kvalitně učit. 


ROZSAH VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU

50 hodin online distančního studia


TERMÍN KONÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

RAABE AKADEMIE nabízí asynchronní výuku, tzn. že ji můžete absolvovat online kdykoli podle svých časových možností. Nejste vázáni na lektora ani na ostatní účastníky školení. Termín a tempo studia si určujete sami. V současné době není pro dokončení školení stanovena žádná lhůta. 


LEKTOR

Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Lektor, pedagog, psycholog a didaktik. Vystudoval sociální pedagogiku, učitelskou aprobaci rodinná výchova, výchovné poradenství, školní management, získal doktoráty z pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a z psychologie na Univerzitě Karlově v Praze.

Během několika desetiletí pedagogické praxe učil na zvláštní, základní, střední i vysoké škole. Realizuje pro různé vzdělávací organizace a hlavně pro školní kolektivy semináře s pedagogicko-psychologickými tématy, jako jsou: líný učitel, alternativní vyučovací metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, třídní a školní klima a další.

Působí jako lektor Komenského institutu, organizuje Letní školu Líného učitele, píše blog a spravuje FB stránky Líného učitele.

Je autorem knih pro učitele, z nichž nejzásadnější jsou Moderní didaktika: Lexikon výukových a hodnoticích metod, Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně, Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny, Líný učitel: Kompas moderního učitele a Uč jako umělec.

Je spoluautorem různých edukačně-gaminizačních programů.


OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Učební plán o 10 lekcích obsahuje učební texty, videa, záznamy z webináře a reflektivní otázky, které učební texty doplňují a vedou k samostudiu.

1. Filozofie vzdělávací strategie Líného učitele

(webinář, video, učební text)

2. Filozofie používání metod a aktivit

(video, učební text)

3. Vzdělávací metody – praktické ukázky

(video, učební text)

4. Diferenciace a individualizace, ale nejen to

(video, učební text)

5. Hodnocení, obvyklé chyby

(webinář, video, učební text)

6. Podporující hodnocení

(video, učební text)

7. Vzájemné hodnocení žáků, sebehodnocení a hodnocení výuky

(video, učební text)

8. Závěrečné hodnocení v pololetí a na závěr školního roku

(video, učební text)

9. Testy a zkoušení

(1. video, 2. video, 3. video, 4. video, 5. video, 6. video, učební text)

10. Závěrečné reflektivní otázky

(prezentace)


PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOPORUČEN

Pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol, pedagogům středních škol a osmiletých gymnázií


SOUČÁSTÍ CENY JE

Vzdělávací program probíhá distanční online formou

Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění kurzu v rozsahu minimálně 90%.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát.

Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

Pro účely vydání osvědčení o vzdělání zpracováváme o vzdělávané osobě tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, adresu trvalého nebo obdobného pobytu. Tyto údaje zpracováváme za účelem řádného plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.

Parametry
Autor PhDr. Robert Čapek, Ph.D.
Rozsah 50 hodin online studia

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam