Menu
Nákupní košík

Psychohygienické minimum pro učitele

Vzdělávací program nabízí účastníkům základní přehled a seznámení s tématy souvisejícími s péčí o duševní zdraví pedagogů pracujících ve vzdělávacích zařízeních v rámci vzdělávacího procesu.

Psychohygienické minimum pro učitele
NOVINKA
Psychohygienické minimum pro učitele

Vzdělávací program nabízí účastníkům základní přehled a seznámení s tématy souvisejícími s péčí o duševní zdraví pedagogů pracujících ve vzdělávacích zařízeních v rámci vzdělávacího procesu.

3 630 Kč
Cena bez DPH: 3 000 Kč

Jakmile bude vaše objednávka zaplacena a zpracována, budou vám v e-mailové zprávě zaslány informace potřebné k přihlášení do zakoupeného vzdělávacího programu.


Edukativní program s názvem "Psychohygienické minimum pro učitele" – péče o duševní zdraví ve vzdělávací realitě poskytuje účastníkům komplexní úvod do klíčových aspektů duševního zdraví pedagogů během jejich profesní činnosti. Tento program klade důraz na identifikaci rizik spojených s pedagogickým povoláním a zavádí řadu preventivních a intervenčních strategií, které jsou nezbytné pro efektivní psychohygienickou péči v pomáhajících profesích.

Obsah školení není omezen pouze na teoretické znalosti, ale je obohacen o výzkumné poznatky a praktické zkušenosti, které zdůrazňují význam psychohygieny v profesním životě učitelů a pracovníků v oblasti pomáhajících profesí. Program účastníkům pomáhá lépe pečovat o jejich vlastní duševní zdraví, předcházet vyhoření a zdravotním problémům spojeným se stresem, a učí je efektivně zvládat stresové situace.

Je zásadní, aby pedagogičtí pracovníci pravidelně obnovovali, udržovali a rozšiřovali své kvalifikace. Tyto takzvané "prohlubující" edukativní programy jsou proto považovány za integrální součást jejich profesního rozvoje.

Školy mohou na úhradu těchto vzdělávacích aktivit využívat prostředky poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci ostatních neinvestičních výdajů. Neakreditované vzdělávací programy mohou být hrazeny i z finančních šablon Operačního programu Jan Amos Komenský či Národního plánu obnovy.


ROZSAH VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU

50 hodin online studia


TERMÍN KONÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

RAABE AKADEMIE nabízí asynchronní výuku, tzn. že ji můžete absolvovat online kdykoli podle svých časových možností. Nejste vázáni na lektora ani na ostatní účastníky školení. Termín a tempo studia si určujete sami. V současné době není pro dokončení školení stanovena žádná lhůta. 


LEKTOR

PhDr. Peter Kusy, PhD.

Vystudoval jednooborovou psychologii, absolvoval doktorské studium pedagogiky a rigorózní řízení v oboru psychologie. Úspěšně absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii/Knobloch - úroveň certifikovaný terapeut. Je zapsán v seznamu socioterapeutů Slovenské republiky pod záštitou Institutu psychoterapie a socioterapie - IPS. Aktivně se účastní řady významných odborných a vědeckých konferencí a kongresů doma i v zahraničí. V současné době působí na akademické půdě a ve vlastní poradenské a terapeutické praxi. Přednáší také různá školení pro odborníky z pomáhajících profesí v rámci školství, zdravotnictví, sociálních služeb i v soukromém sektoru.


OBSAH VZDĚLÁVÁCÍHO PROGRAMU

1. Psychohygiena jako (nezbytná) součást (života) pedagogů

(komentovaná prezentace, učební text)

2. Stres a jeho zvládání - základní definice, mýty a fakta o stresu

(komentovaná prezentace, učební text)

3. Stresory a salutory - jak je rozpoznat a strategie zvládání

(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní obrázky)

4. Rizika spojená s učitelskou profesí - syndrom vyhoření a stresem podmíněné psychosomatické prolémy 

(komentovaná prezentace, učení text)

5. Jak neztratit nadšení - prevence syndromu vyhoření

(komentovaná prezentace, učební text)

6. Supervize a sebereflexče jako nástroje prevence nejen vyhoření učitelů

(komentovaná prezentace, učební text)

7. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem v kontextu psychohygieny pedagoga

(komentovaná prezentace, učební text)

8. Metody pro odstranění stresu a posílení duševního zdraví

(komentovaná prezentace, učební text)

9. Implementace psychohygienických principů do vlastní pedagogické praxe

(komentovaná prezentace, učební text, reflektivní otázky)


Seznam použité


PRO KOHO JE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOPORUČEN

Pro pedagogické a odborné pracovníky všech typů škol.


SOUČÁSTÍ CENY JE

Vzdělávací program probíhá distanční online formou. 

Podmínkou k získání osvědčení o absolvování vzdělávacího programu je splnění všech jeho částí.

Za úspěšné absolvování vzdělávacího programu dostává účastník certifikát.

Po dokončení programu najdete certifikát ve svém uživatelském profilu.

Pro účely vydání osvědčení o vzdělání zpracováváme o vzdělávané osobě tyto osobní údaje: titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození, adresu trvalého nebo obdobného pobytu. Tyto údaje zpracováváme za účelem řádného plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů.
Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
Špatný Dobrý
Antispam