Jak nastavit pravidla ve třídě, aby vyhovovala opravdu všem?

Jak nastavit pravidla ve třídě, aby vyhovovala opravdu všem?
Odborníci na třídní management z celého světa se shodují na tom, že pravidla ve třídě jsou nejdůležitějším nástrojem třídního managementu sloužícím k nastolení pořádku ve třídě. Ale jak je nastavit, aby vyhovovala všem? Dozvíte se v článku!


Pravidla ve třídě se žáci učí podobně jako angličtinu a matematiku. Proto nejde v první řadě o jejich stanovení, ale spíše o to, aby se ve třídě udržovala atraktivním způsobem. Vzhledem k tomu, že pravidla ve třídě omezují individuální stupeň svobody jednotlivce, je přirozené, že je žáci vnímají skepticky, nebo je dokonce odmítají. Proto musí vyučující udržovat ve třídě rozhovor o pravidlech pozitivním způsobem. Z tohoto důvodu jsou pravidla ve třídě vždy projektem, který přetrvává během celého školního období – a to od mateřské školy až po poslední třídu ve škole.

 

Maximální propojení všech aspektů pravidel ve třídě se zkušenostmi žáků

Někteří starší žáci reagují panicky a s odporem už jen na slova pravidla ve třídě. Obávají se, že by se museli podřídit svému učiteli a že by ztratili veškerá práva. Často si také myslí, že jsou jediní na světě, kdo musí dodržovat pravidla, zatímco všichni ostatní si mohou dělat, co se jim zachce. Souvisí to také s tím, že snaha o autonomii je během puberty mimořádně silná a žáci v tomto věku chtějí spolurozhodovat. Kromě toho mají pravidla, řád a dodržování disciplíny v mnoha společnostech (a především v Německu) špatnou image a jejich význam pro vytváření vztahů neuznávají ani mnozí rodiče. Je zřejmé, že potom tyto hodnoty nedokážou zprostředkovat svým dětem, což práci učitele značně komplikuje.

 


Pro položení následujících otázek jsou vhodné rozhovory nebo práce s žáky v malých skupinkách:


1. Proč jsou pravidla ve třídě důležitá?

• Představ si, že by ve fotbale neexistovala pravidla. Co by se potom dělo?

• Představ si, že by tě při gólu v pokutovém území ošklivě faulovali, ale neexistovala by žádná pravidla.

• Představ si, že o tobě tvoje kamarádky za tvými zády ošklivě mluví a tvrdí věci, které vůbec nejsou pravda – a že to dokonce zveřejní na internetu. Jak by se ti líbilo, kdybychom neměli žádná pravidla, která by to zakazovala, a kdyby se nikdo nestaral o vyřešení bezpráví, které se ti přihodilo?

 


2. Proč je důležité pozorně dbát na dodržování pravidel ve třídě a vyžadovat to?

• Víš, že ve fotbale existují pravidla; a teď si, prosím, představ, že by se během nějakého fotbalového zápasu rozhodčí vůbec nedíval, co se děje na hrací ploše. Potkal by u postranní čáry nějakého kamaráda a začal by se s ním bavit. Mezitím však hra pokračuje. Tebe na pokutovém území faulují, rozhodčí se ale vůbec nedíval. Co si myslíš o takovém chování rozhodčího? Co myslíš, budou hráči, jakmile si chování rozhodčího všimnou, dodržovat pravidla více, nebo méně? Proč? Myslíš, že by se mělo dodržování pravidel kontrolovat? Zdůvodni, prosím, svůj názor.

• V jedné daleké zemi byly zavedeny dopravní předpisy. Představ si ale, že by tam nebyla žádná policie, vlastně vůbec nikdo, kdo by dbal na to, aby se předpisy dodržovaly. Co myslíš, jaké by to mělo následky? Co myslíš, že se stane, když se v nějaké zemi (ve škole) určí pravidla, která však nikdo nedodržuje? Předpokládejme, že bys byl v této zemi vládcem. Co bys udělal?

• Předpokládejme, že by tě prezident policejního sboru města požádal, abys mu poradil, protože v jeho městě skoro nikdo nedodržuje pravidla. Co bys mu poradil, aby se změnilo?

• Jaký z toho máš užitek, když učitel ve třídě zajišťuje, aby všichni dodržovali dohodnutá pravidla? Co by se stalo, kdyby se tvůj učitel nestaral o to, jestli všichni dodržují pravidla? Jak by ses potom cítil?

 


3. Proč je důležité, aby po porušení pravidel následovaly sankce?

• Ve fotbale existují pravidla, která určují, v jakých případech dostane hráč červenou kartu. Představ si, že hráč dostane po ošklivém faulu červenou kartu – může však pokračovat ve hře, jako by se nic nestalo. Jaké následky by to mělo pro další průběh hry? Jaký je na to tvůj názor? Bylo by to podle tebe v pořádku?

• Existují zákony, které předepisují, že se nesmí brát majetek jiným osobám. Představ si, že by ti zloděj ukradl tvůj nový smartphone. Policista by zloděje chytil. Nemusí ti však telefon vrátit a nedostane ani žádný trest. Jak by se ti to líbilo? Jaký smysl mají tresty z tvého pohledu?

• Existují zákony, které předepisují, že je zakázané ubližovat na zdraví. Představ si, že by cestou z diskotéky byla napadená tvoje kamarádka a že by jí ukradli všechny peníze. Policie by pachatele chytila. Nebude však potrestán, nemusí peníze vrátit a nic se nestane. Jak by se ti to líbilo? Předpokládejme, že bys mohl určit, jaké následky musí pachatel snášet. Jak bys je určil? Co myslíš, proč jsou tresty důležité? Co by se stalo, kdyby tresty neexistovaly?

 

 

Správně nastavená pravidla ve třídě jsou základem pro kvalitní výuku.


 

Samozřejmě se nabízí, aby žáci svoje vyhotovené výsledky s popsanými výhodami a smyslem pravidel vyvěsili na viditelném místě ve třídě, aby si je vyfotografovali a snímky ukázali rodičům. Na následujícím rodičovském sdružení se na to mohou učitelé odvolat a promluvit si o pravidlech s rodiči, ale především mohou vyjádřit svůj obdiv a ocenit výsledky vypracované žáky. Jde také současně o diskrétní intervenci do domácího prostředí žáků, protože učitel přitom hodnotí, jaká mají pravidla význam i pro rodiče jeho žáků.


Je možné, že rodiče v takovém kontextu poprvé rozpoznají mimořádný význam pravidel a objeví svůj vlastní postoj k nim. Předpokladem je, že se to uskuteční v atmosféře ocenění a uznání. Učitel dá tímto jednáním rodičům dodatečně nepřímým způsobem pokyny k tomu, jak je možné mimořádně dobře podpořit dodržování pravidel – totiž podporou a oceněním místo trestů a kritiky, jak si mnozí rodiče myslí, protože nemají potřebné znalosti o této problematice.


Text pochází z publikace Učitel a práce se třídou. Autorem je Christoph Eichhorn. Redakčně upraveno a zkráceno.

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Učitel a práce se třídouOtevřená komunikace a řešení problémů ve třídě Ediční řada Management třídy

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Jak profesně nevyhořet? Pomůže Vám dodržování těchto šesti bodů!

Pro výkon učitelského povolání, které je nepochybně jednou z nejrizikovějších profesí vzhledem k vyhoření, je důležité…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Rizikové emoce a jejich smysl

Rizikové emoce působí stres a zhoršují sebeovládání i rozumové schopnosti. Neměli bychom je ale chápat jako nějakou…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Pořádek – základ úspěchu učitele

Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Dobré plány – základ úspěchu učení

S úspěchem při učení souvisí také dobrá příprava. Musíme si nejprve vyjasnit, co chceme sebe či ostatní naučit, a pak…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 5230

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 5
Starší článkyPoslední stránka