Konflikty ve škole

Konflikty ve škole
Cílem publikace Otevřená komunikace a řešení problémů je představit možnosti, jak lze na konflikt nahlížet, jak s ním pracovat, ale i jak zbytečným konfliktům předcházet, případně je využít ve prospěch celé skupiny, která se při konstruktivním přístupu může mnohému naučit, a posunout tak celou skupinu na vyšší úroveň spolupráce. Konflikt ve skupině je součástí vývoje skupiny a způsobu, jakým jedinci v kolektivu spolu komunikují, proto část textu věnujeme otevřené, nenásilné komunikaci.

Přestože učitelé mají často pocit, že situaci ve třídě mají pod kontrolou díky tomu, že děti sedí v lavici a dávají pozor, opak je pravda. V době krátkých, ale pro děti velmi významných přestávek se odehrává mnoho dějů, které zásadně ovlivňují chod celé třídy, a tudíž i další výuky. Ptáme-li se dětí, co je ve škole baví nejvíce, často dostáváme odpověď: přestávky. O přestávce mají příležitost navazovat sociální kontakty, sdílet se spolužáky informace, které je opravdu zajímají, a v neposlední řadě mohou uspokojovat své základní potřeby – dát si něco dobrého a napít se. O přestávkách ale také vznikají první animozity, které pokud je zanedbáme, mohou vést ke konfliktům a někdy až sociálnímu vyloučení nebo šikaně. Život o přestávkách do velké míry formuje i atmosféru ve škole. To platí pro všechny stupně vzdělávání.

Každá škola řeší problém přestávek jinak. Na 1. a 2. stupni drží učitelé o malých i velkých přestávkách dozor a snaží se, aby děti změnily prostředí a trávily přestávky např. na chodbách, na školním dvoře či v bufetu (především starší děti). Některé školy mají dokonce žákovské kluby a herny, instalují pingpongové stoly a basketbalové koše. Děti v mladším školním věku dost často o přestávkách „hlídá“ asistentka. Přes všechna opatření se někdy nepodaří nepřijatelné a protispolečenské chování včas odhalit. Na jedné střední škole byli učitelé šokováni tím, že šikanu odhalili až po dlouhé době, a to čirou náhodou – ve chvíli, kdy se stal úraz jinému spolužákovi, který chtěl šikanovanému pomoci. Zjistilo se, že šikanátor a jeho suita mají vybudovaný důmyslný systém hlídkování a zastírání šikany. Až zpětně si učitelé uvědomili, že občas viděli na chodbě postávat žáky, kteří hlídali, zda nejde nějaký vyučující, aby mohli včas svého šikanujícího spolužáka varovat. Učitelé dokonce vídali, jak spolu oběť s viníkem sedávají v družném rozhovoru na lavici před školou. Nebýt náhody v podobě úrazu nezúčastněné osoby, šikana mohla trvat ještě podstatně déle. Dlouhotrvající a neodhalené násilí mělo devastující vliv na klima v celé třídě a učitelé se obávají, že by časem na místo šikanátora (byl donucen odejít na jinou školu) mohl nastoupit někdo jiný. Někteří se domnívají, že by to mohla být dokonce i původní oběť. V tomto případě nezbývá, než přizvat ke spolupráci psychologa a s třídním kolektivem dlouhodobě pracovat.

Kromě extrémních případů se ale ve škole často setkáváme s běžnými konflikty, jejichž včasné řešení může zlepšit klima ve třídě.

My sami často vnímáme konflikt jako něco velmi nepříjemného, čemu bychom se raději vyhnuli a co do hodiny ani do školy nepatří. Chceme situaci rychle vyřešit, abychom nebrzdili proces výuky, a sáhneme čas od času po autoritativním řešení. Spor rychle rozhodneme, viníka potrestáme a myslíme si, že tím je problém vyřešen. Opak je pravda. Potlačený, nedořešený konflikt je sice dočasně násilně utlumen, ale po chvíli se přihlásí s větší silou a má ještě horší dopad na atmosféru v třídním kolektivu. Bylo-li nám v prvním případě líto času, který bychom byli museli věnovat důkladnějšímu prozkoumání konfliktu, abychom pochopili, z čeho pramení, musíme napodruhé vyvinout mnohem větší úsilí, abychom situaci rozklíčovali a správně vyhodnotili.

Důležitá je role učitele ve škole nikoliv jako soudce, ale spíše jako mediátora nebo staršího, zkušenějšího partnera. Pro učitele ale není z několika důvodů lehké tuto roli přijmout. Může se obávat ztráty autority, přílišného zahlcení procesem řízení skupiny při řešení konfliktu, namístě jsou i obavy z emoční destabilizace. Část učitelů nedokáže navíc vystoupit z role zkušeného, neomylného pedagoga, který vůči dětem zachovává určitý odstup, má vždy poslední slovo a v případě konfliktu je tím, kdo rozhoduje o vině a trestu. Bojí se, že by se jim situace mohla vymknout z rukou a oni by nad procesy ztratili kontrolu. Raději tedy setrvávají na svých konzervativních pozicích vševědoucích učitelů. Někdy učiteli jeho mocenské postavení dokonce vyhovuje. Z pozice autority může kdykoli zasáhnout, rozhodnout a potrestat či odměnit.

V návaznosti na proměňující se společnost se ale bude zvyšovat i tlak na pedagogy, kteří budou muset hledat nové přístupy a jiný komunikační klíč k dětem. Tím klíčem je rovnocenné partnerství, vzájemný respekt, ale i vědomí vzájemného obohacování. Žák v každém věku může učiteli zprostředkovat důležité poznání především v oblasti zpětné vazby.

 

Text pochází z publikace Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, autorkou je PhDr. Jitka Gabašová. Celou ediční řadu Škola jako (ne)bezpečné místo nabízíme v e-shopu Dobrá škola.

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Líný učitel: Co je to strategie win-win?

Další článek z Líného učitele od Roberta Čapka, tentokrát na téma strategie win-win. Už jste o ní slyšeli? Nebo…

Rozhovor s Jiřím Brédou: Učitelé se stále ještě bojí učit moderně

Jiří Bréda, autor populární publikace Učitel jako kouč, hovoří o zásadách koučingu a jeho využití ve škole. „Učitel…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

Líný učitel radí: Přeformulujte své cíle a prospějete sobě i svým žákům

Cesta ke změně z normálního v pedagoga v toho "líného" bývá trnitá, ale přináší mnoho dobrého! V článku…

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní…

Dubnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Líný učitel: Soft skills

V další ukázce z publikace Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně vysvětluje Robert Čapek pojem "soft skills" a jeho…

Tři typy pedagogického asistenta aneb aktivní pomocníci ve vzdělávacím procesu

Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga, osobním asistentem a školním asistentem? Možná větší, než si myslíte! Přečtěte…

Březnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: "Pygmalion efekt" ve třídě - jak jej využít?

Přinášíme Vám další zajímavou ukázku z úspěšné publikace Líný učitel od Roberta Čapka! Staňte se "líným učitelem" - nejlepším…

Únorové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Já a moje pocity

Ukázka z publikace k nácviku emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 6
Starší článkyPoslední stránka