Pořádek – základ úspěchu učitele

Pořádek – základ úspěchu učitele
Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale spíše chaosu, a to včetně chaosu vmysli. Proto se pokusíme nabídnout pár rad, jak se s tím vypořádat.

Zbavíme se všeho, co není důležité a přitom nás může rozptylovat a odvádět pozornost od práce:

  1. Všechno, co máme na pracovním stole, položíme na zem nebo někam jinam.
  2. Vytvoříme úplně prázdnou plochu.
  3. Chvilku si odpočineme a představíme si, jaké by to bylo mít každý den takovou příjemně prázdnou plochu k dispozici.
  4. Vrátíme se k ukládání věcí na stůl. Některé věci, které byly dosud na stole, je možné dát na nějakou poličku, do krabice, kterou postavíme vedle stolu. (Vogel 2009, s. 97)

Pamatujme, že každou práci bychom měli ukončit úklidem stolu, protože jen tak budeme mít sílu chtít začít pracovat. Tímto způsobem podpoříme motivaci k práci.

 

Jak ihned najít, co potřebuji

Jedním z faktorů, který nás odvádí od práce, je neustálé hledání něčeho. Nejen, že se připravujeme o drahocenný čas, ale také zvyšujeme své psychické napětí.

Jaký je tedy nejlepší sytém uspořádání potřebných věcí? V první řadě musí být vše přehledně uspořádáno. Věci musí být rovněž dostupné, abychom vždy dokázali rychle najít to, co potřebujeme. Týká se to i příprav na výuku jednotlivých předmětů ve škole.

Vogel (2009, 99 an.) doporučuje systém ORKI:

 

Obory – rozdělit

Jestliže vyučujeme pouze jeden obor, dělení v této fázi neřešíme. Pokud ale učíme více oborů – předmětů, pak je toto dělení výhodné a potřebné.

 

Věkové skupiny, případně ročníky

Výhodnější je řadit materiály podle jednotlivých ročníků než podle tematických okruhů. Například pro výuku literáta Nezvala řadíme věci, které budeme potřebovat k tomuto autorovi. Jinak budeme trávit čas stálým hledáním a chystáním materiálů. Na mnohé přitom můžeme zapomenout, protože si ani neuvědomíme, že máme mnoho zajímavého materiálu. Dokonce se může stát, že něco budeme hledat znovu.

 

Kancelářské pořadače

Pro všechny vyučované předměty a ročníky založíme samostatné pořadače. Zařadíme do nich například roční plán, přípravy na hodiny a jejich úpravy, pracovní listy, folie, okopírované předlohy a podobně. Tedy pro každý ročník a předmět budeme potřebovat jeden pořadač. Může se nám zdát, že je to zbytečné, ale nenechme se zmást, opravdu nám to usnadní práci. Jednotlivé materiály vkládejte do průhledných obalů. Také je dobré a pro rychlou orientaci nezbytné oddělit barevným papírem jednotlivé tematické okruhy v ročníku. Je možné si do pořadačů vložit i odkaz například na to, že k opakování použijeme materiál z jiného pořadače, nebo si materiál okopírovat. Odkazy si také vytvoříme například na fotky, knihy, soubory v PC a podobně – tedy na věci, které nejsou přímo zařazeny v pořadači. 

Nesnažte se řadit materiály například podle abecedy, není to lepší. Opravdu nejlépe se osvědčuje řadit materiály chronologicky, tedy tak, jak jsou postupně probírány. Také je výhodné vždy použít jednu barvu na každý předmět. Tak například všechny materiály do zeměpisu budou označovány barvou modrou, popis na pořadači může mít také modrou barvu. Všechno, co se týká biologie, bude zelené a podobně. Věřte tomu, že i v době, kdy se bez počítačů a jiných elektronických vymožeností neobejdeme, nám tohle velmi pomůže a zvýší efektivitu práce.

 

Integrace dalších materiálů

Je potřeba založit materiály, které nelze dát přímo do pořadače. Co s nimi? Například nahrávky na PC, CD, MP3 a podobně dáme na jedno místo a pořídíme si jejich seznam, který očíslujeme. Pak už jen do jednotlivých pořadačů vložíme odkazy na jednotlivé materiály ve formě číslic.

No a co dál? Zvláště my ženy, i když prosím nevnímejte tuto poznámku jakkoli nevhodně, víme, jak je nezbytné sem tam probrat ve skříni oblečení a udělat revizi, něco rozdat, něco přešít, využít na hadr k úklidu, něco vyhodit. To stejné platí i o našich ma te riá - lech. Materiály třídíme jednou za rok, nejlépe na konci nebo na počátku nového školního roku. Obojí má výhody i nevýhody. V červnu si ještě docela dobře pamatujeme, co zmateriálů se neosvědčilo, co jsme nepoužili a podobně. Na počátku nového školního roku zase získáme lepší přehled, co máme nachystáno.

Pořádek je opravdu důležitý. Jistě si vybavíte oblíbený bonmot, že pořádek je pro „ … a chytrý zvládne i chaos“. Ovšem zkušenost nás už mnohdy poučila, že to neplatí vždy. Proto, se pokusíme pár tipů ohledně pořádku připomenout. Zda je využijeme či ne, záleží jen na nás. Jakýkoli materiál, pokud ho potřebujeme často a vždy, je třeba ihned vrátit na jeho původní místo. Jinak si začneme dělat hromádky, které rostou a rostou, jsou nepřehledné a už si nevzpomeneme, co v nich je. Hromádka je náš nepřítel, i když se „tváří nevinně“. Jen to, co budeme například používat zase za týden nebo maximálně za deset dní, dáme třeba na odkládací stoleček anebo nějaké speciální místo (přičemž opět bereme v potaz možná rizika nových nepřehledných hromádek).

 

Systém ukládání v PC

Dnes máme spoustu věcí uloženo v PC. Matriály přímo posíláme žákům po internetu nebo si je z PC tiskneme. Jednotlivé materiály máme uloženy například v powerpointových prezentacích. Využíváme například moodle systémy a jiné.

Opět lze využít nám už známého systému ORKI:

  1. Založíme složku Škola. Všechno, co se týká školy, bude zde, nic jinam nedáváme, jinak to nenajdeme.
  2. Tady si opět, podobně jako jsme učinili u pořadačů, vytvoříme stejné názvy složek pro jednotlivé předměty a jednotlivé ročníky. Například Dějepis 5. ročník a podobně. Začínejte názvem, ne ročníkem, jinak PC bude mít problém řadit názvy abecedně.
  3. V rámci jednotlivých složek založíme soubory pro jednotlivé tematické okruhy.
  4. Lze založit také dva speciální soubory – jeden na přípravy, jeden na zkoušení nebo testy. Nejlépe se v praxi osvědčuje členit jednotlivé složky na tři, maximálně čtyři, úrovně. Jinak se systém stane nepřehledným.
  5. Můžeme si založit i složku archív, kam dáme věci momentálně neaktuální, ale s vyhlídkou, že je budeme potřebovat někdy v budoucnu.
  6. Nakonec pravidelně zálohujeme materiály. Nejlépe každé dva až tři měsíce.

 

Ukázka pochází z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe, autorkou je Mgr. Dita Janderková, Ph.D. Publikace pro osobnostní rozvoj nabízíme také ve výhodném balíčku v e-shopu Dobrá škola.

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Líný učitel: Co je to strategie win-win?

Další článek z Líného učitele od Roberta Čapka, tentokrát na téma strategie win-win. Už jste o ní slyšeli? Nebo…

Rozhovor s Jiřím Brédou: Učitelé se stále ještě bojí učit moderně

Jiří Bréda, autor populární publikace Učitel jako kouč, hovoří o zásadách koučingu a jeho využití ve škole. „Učitel…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

Líný učitel radí: Přeformulujte své cíle a prospějete sobě i svým žákům

Cesta ke změně z normálního v pedagoga v toho "líného" bývá trnitá, ale přináší mnoho dobrého! V článku…

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní…

Dubnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Líný učitel: Soft skills

V další ukázce z publikace Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně vysvětluje Robert Čapek pojem "soft skills" a jeho…

Tři typy pedagogického asistenta aneb aktivní pomocníci ve vzdělávacím procesu

Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga, osobním asistentem a školním asistentem? Možná větší, než si myslíte! Přečtěte…

Březnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: "Pygmalion efekt" ve třídě - jak jej využít?

Přinášíme Vám další zajímavou ukázku z úspěšné publikace Líný učitel od Roberta Čapka! Staňte se "líným učitelem" - nejlepším…

Únorové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Já a moje pocity

Ukázka z publikace k nácviku emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 6
Starší článkyPoslední stránka