Zamrzlá malotřídka

Zamrzlá malotřídka
Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu ukázek.

Byl jsem požádán panem starostou jedné obce, abych navštívil školu v jeho obci a udělal jí takový malý pedagogicko-didaktický audit. Navštívil jsem školu... a byl jsem z toho hodně zklamaný. O to více, že byl červen, tedy dny, které by měly být ještě hravější a zábavnější než jiné! A o to více, že ve třídách bylo vždy méně než patnáct dětí! Bylo mi líto žáků, kteří byli skvělí a přátelští. Skvělé děti, nádherná budova, perfektní hřiště, plno místa všude, jen to vyučování vykazovalo znaky totálního zmaru. Než budu pokračovat tím, co se ve škole odehrálo, naladíme se na pozitivní notu. Když jsem seděl a hleděl na ten didaktický smutek, hlavou se mi honily nápady, jak bych dané učivo zpracoval se žáky já, a dělal jsem si poznámky. Později jsem je trochu rozpracoval. Pojďme tedy do světa lepší edukace.

Když paní ředitelka s ukazovátkem v ruce opakovala lidské tělo a orgánové soustavy a smysly, bylo to jako v předválečné měšťance. Jde to i mnohem lépe! Dopředu říkám, že nebudu žádné učivo řešit rádoby „projekty“, tedy spíše tematickými kolážemi. Nic proti nim, ale je trochu k smíchu, že se ještě dělají s takovou hrdostí na druhém stupni, nebo dokonce středních školách, když dovednosti k její realizaci jsou na úrovni první a druhé třídy ZŠ. My jsme ale už ve třídě o trochu starších dětí, můžeme dělat komplikovanější činnosti.

 

EXPERTNÍ SKUPINY. Představte si skupinovou práci, kdy každý v mateřské skupině má na starosti jednu orgánovou soustavu. Jeden dýchací, druhý trávicí, třetí vylučovací, čtvrtý rozmnožovací. Nejprve získají poznatky ve své expertní skupině (například skupina odborníků na trávicí soustavu), pak ve své mateřské skupině zakreslují do nákresu lidské postavy každý svou soustavu vlastní barvou. Expert na dýchací soustavu zakreslí nos, hrtan, průdušnice, plíce a tak dále. Vzájemné učení může být podpořeno tím, že při prezentaci experti vysvětlují své nákresy navzájem, tedy expert na dýchací soustavu vysvětluje tu vylučovací, kterou si připomněl při práci ve skupině. Vzájemné učení, týmová práce, prezentace.

 

LAPBOOK. Dobrá metoda je tvorba lapbooků, ať už na téma soustav nebo smyslů. Dvojice nebo trojice vytvářejí produkt podle svých představ na zadané téma. Mělo by to být hodně svobodné zadání, co se týká velikosti, počtu prvků a podobně. Jen pozor na charakter lapbooků: měl by být hodně „interaktivní“. Dobrý je ten, který obsahuje samé obálky, odklapovačky a podobně, je velmi zajímavý a motivující.

 

OLYMPIÁDA SMYSLŮ. Co by to bylo za učení o smyslech, kdybychom neuspořádali soutěž v ochutnávání? Nebo dokonce celou olympiádu! Týmy mohou soutěžit v ochutnávání se zavázanýma očima a tipování pokrmů. Nabízí se analogie na další smysly, hádání předmětů nebo materiálů v černém pytlíku, kvízy plné optických klamů nebo hádání zvuků. Rozhodně se nespokojíme s tím, že na tabuli napíšeme „sluch – ucho“. To je tak do mateřské školky.

 

HRAD Z KOSTEK. Trochu jinou pointu by mohla mít aktivita „Hrad z kostek“. Skupiny mají za úkol například sestavit hrad z kostek a každý žák má svou roli (zásobování kostkami z centrálního skladu kostek, podavač kostek, stavěči), ale každý se také musí vzdát nějakého smyslu. Někdo zraku (má pásku na očích), jiný řeči (má symbolickou pásku přes ústa), jiný sluchu (má v uších sluchátka s hudbou). Po splnění úkolu následuje reflexe: jak je těžký život bez jednoho ze smyslů? Nezapomeňte, že nikoho nic nenaučíte, pokud se při tom nebude osobnostně měnit.

 

SURVIVOR GAME. Jedna z her, které se objevily v sérii Survivor, je vedení slepých týmů. Na školním hřišti jsou položeny kužely různých barev (podle počtu skupin, ideálně dvě nebo tři). Žáci jsou k sobě svázaní, buď švihadlem ve výši pasu, anebo se musejí držet za ruku a podobně. Jeden vodič má k dispozici tři nebo čtyři dvojice a všechny ovládá ústními pokyny. Každý tým by měl své kužely dopravit na jedno společné místo. Už jsme ovšem v oblasti spíše volnočasových aktivit, kde je podobných her více (například TRIFIDI). Chci tím poukázat na to, že jsem v dané škole byl ke konci června, ale vypadalo to tam jako uprostřed školního roku. Neměli bychom ale v tomto období (ovšem ani jindy!) žáky nutit šprtat se na nějaké rozhodující testy kvůli známkám, ale mělo by přibývat her.  Rozvojových, teambuildingových.

 

CESTA PO EVROPĚ. Touto a dalšími aktivitami bych nahradil ony nesmyslné referáty v hodině vlastivědy. Učitel dětem přichystá úkoly, které jsou spojeny s hledáním v atlase. Za splněný úkol jsou body, takže každý může posunovat svou figurku (či spíše barevný špendlík) na velké mapě Evropy, kde jsou nakreslena políčka. Ale pozor, neurčujeme žádný start a cíl! Nikdo není první ani poslední. Každý může startovat z města na trase podle své libosti a jet směrem, jaký si vybere. Za dosažení důležitého města mohou být milé a malé sladké odměny.

 

MONOPOLY. Žáci mají za úkol vytvořit hrací desku ve stylu „Monopoly“, ale o Evropě. Jednotlivá políčka mohou být turistické atrakce nebo slavné fotbalové stadiony nebo zajímavá místa. Vyrobí i figurky cestovatelů a po vytvoření hry si v další hodině pochopitelně zahrají! Samozřejmě, je možné udělat si Monopoly i pražské (nebo vůbec místní, třeba litvínovské), ale my máme nyní téma Evropa.

 

TICKET TO RIDE. Když jsme u her, proč si nezahrát tuto skvělou hru? Okamžitě si ji po pěti, šesti exemplářích do školy kupte! Děti se skvěle naučí nejen evropská města, jejich rozložení a vzdálenost mezi sebou, ale i mnoho dalších dovedností, strategických, plánovacích.

 

PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ: NA CESTÁCH. Toto možná ještě není pro páťáky, ale napadlo mě to jako analogie „Ticket to Ride“. Chce to ale využít internet. Učitel bude mít startovací místa (na západě Evropy: Lisabon, Madrid…) a cílová (na východě a jihu: Minsk, Moskva a tak dále). Každý žák si vylosuje svou trasu. Učitel pak zadá úkol: „1. srpna letíš na dovolenou, ze které se vracíš 10. srpna. Najdi co nejlacinější letenky mezi svými městy, která odpovídá termínům. Budou přestupy? Jak dlouho cesta potrvá?“ Lze doplňovat zadání o ubytování co nejblíže letišti, dopravu z Prahy a podobně.

 

REKLAMNÍ AGENTURA. Viděli jste už plakáty, které nás zvou k návštěvě různých zemí? Učitel může nějaké ukázat pro inspiraci. A úkol pro týmy grafiků je jasný:

• Společně vytvořte návrh plakátu, který zve k návštěvě vybrané evropské země.
• Snažte se využít znaky (památky, přírodu), které jsou pro danou zemi charakteristické.
• Vyberte prezentátora.
• Práci ukončete do 15 minut.
• Odprezentujte.
• Ohodnoťte druhou skupinu.
• Rozdělení práce: radili a komunikovali všichni, a pokud jeden ze skupiny kreslil a další prezentoval, zbývající jsou hodnotitelé.

Uznávám, že výše uvedené metody nejsou ty nejtradičnější. Samozřejmě, žáci mohou pracovat na textech o Evropě metodami podporujícími čtení s porozuměním nebo vyzkoušet metodu vzájemného učení. Já jsem chtěl jen ukázat ten „hravý červen“. Nyní však pojďme na něco klasického, na aktivitu „Vzájemné učení: odkud jsem?“ Žáci si vyberou zemi a připraví si deset vět, od těch nejzáhadnějších po ty nejjasnější. Chodí po třídě a hledají si dvojice: na přeskáčku si říkají věty, druhý jednou za kolo hádá zemi. Otázky mohou číst. Střídají se. Když je jedna země uhádnuta, říká své výroky už jen „neuhádnutý“ žák. Příklad: 1. věta: „V mé zemi se prodává mnoho, opravdu mnoho druhů sýra.“ 2. věta: „Říká se, že v mojí zemi rozumíme módě nejvíce…“… 9. věta: „V mojí zemi stojí Eiffelovka.“ 10. věta: „Hlavní město mé země je Paříž.“

 

E-U-R: I hodinu českého jazyka si dokážu lehce představit v lepším podání:

1. část, evokace. Čtení textu. Zajímavý text, dobrý vstup do hodiny, krátká diskuze o textu, celkem vhodná evokace.

2. část, uvědomění. Učitelka zadává úkol: a) Napište příběh s deštníkem, pravdivý nebo fiktivní, sci-fi nebo pohádkový, prózu nebo poezii – volba je na vás. b) Každý bude prezentovat svůj text a hodnotit jiný text. Kritéria hodnocení: 1. největší klad díla, 2. největší klad přednesu. Při větším počtu žáků mohou děti prezentovat ve skupinách a pak hlasovat, které jedno dílo se bude za celou skupinu prezentovat před celou třídou. Možná je i dělba úkolů, text jednoho čte jiný a další to doprovázejí například výrazovým tancem
nebo pantomimou.

3. část, reflexe. Žáci mohou využít deštník jako příměr. Jak by vypadal deštník, kdyby byl jako naše dnešní hodina? Byl by to děravý, starý křáp, nebo by byl nablýskaný a elegantní, anebo třeba malý, skromný, ale účelný? Jaký jsem já jako tvůrce či designér deštníku?

 

Ještě bych rád připomněl, že jsem nyní netvořil žádnou metodiku, jen zpracoval nápady, které jsem črtal do sešitu při smutném pozorování původních hodin v malotřídce.

 


 

Ukázka pochází z publikace Líný učitel: Kompas moderního učitele, autorem je Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (redakčně zkráceno). Všechny publikace z edice Líného učitele najdete v e-shopu Dobrá škola.

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Jak profesně nevyhořet? Pomůže Vám dodržování těchto šesti bodů!

Pro výkon učitelského povolání, které je nepochybně jednou z nejrizikovějších profesí vzhledem k vyhoření, je důležité…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Rizikové emoce a jejich smysl

Rizikové emoce působí stres a zhoršují sebeovládání i rozumové schopnosti. Neměli bychom je ale chápat jako nějakou…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Pořádek – základ úspěchu učitele

Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Dobré plány – základ úspěchu učení

S úspěchem při učení souvisí také dobrá příprava. Musíme si nejprve vyjasnit, co chceme sebe či ostatní naučit, a pak…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

E-book ke stažení zdarma: Může být učitel líný?

Náš v pořadí pátý e-book je složený z textů tzv. Líného učitele alias Mgr. Roberta Čapka, Ph.D. Pročtením získáte…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 6343

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 5
Starší článkyPoslední stránka