Zamrzlá malotřídka

Zamrzlá malotřídka
Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu ukázek.

Byl jsem požádán panem starostou jedné obce, abych navštívil školu v jeho obci a udělal jí takový malý pedagogicko-didaktický audit. Navštívil jsem školu... a byl jsem z toho hodně zklamaný. O to více, že byl červen, tedy dny, které by měly být ještě hravější a zábavnější než jiné! A o to více, že ve třídách bylo vždy méně než patnáct dětí! Bylo mi líto žáků, kteří byli skvělí a přátelští. Skvělé děti, nádherná budova, perfektní hřiště, plno místa všude, jen to vyučování vykazovalo znaky totálního zmaru. Než budu pokračovat tím, co se ve škole odehrálo, naladíme se na pozitivní notu. Když jsem seděl a hleděl na ten didaktický smutek, hlavou se mi honily nápady, jak bych dané učivo zpracoval se žáky já, a dělal jsem si poznámky. Později jsem je trochu rozpracoval. Pojďme tedy do světa lepší edukace.

Když paní ředitelka s ukazovátkem v ruce opakovala lidské tělo a orgánové soustavy a smysly, bylo to jako v předválečné měšťance. Jde to i mnohem lépe! Dopředu říkám, že nebudu žádné učivo řešit rádoby „projekty“, tedy spíše tematickými kolážemi. Nic proti nim, ale je trochu k smíchu, že se ještě dělají s takovou hrdostí na druhém stupni, nebo dokonce středních školách, když dovednosti k její realizaci jsou na úrovni první a druhé třídy ZŠ. My jsme ale už ve třídě o trochu starších dětí, můžeme dělat komplikovanější činnosti.

 

EXPERTNÍ SKUPINY. Představte si skupinovou práci, kdy každý v mateřské skupině má na starosti jednu orgánovou soustavu. Jeden dýchací, druhý trávicí, třetí vylučovací, čtvrtý rozmnožovací. Nejprve získají poznatky ve své expertní skupině (například skupina odborníků na trávicí soustavu), pak ve své mateřské skupině zakreslují do nákresu lidské postavy každý svou soustavu vlastní barvou. Expert na dýchací soustavu zakreslí nos, hrtan, průdušnice, plíce a tak dále. Vzájemné učení může být podpořeno tím, že při prezentaci experti vysvětlují své nákresy navzájem, tedy expert na dýchací soustavu vysvětluje tu vylučovací, kterou si připomněl při práci ve skupině. Vzájemné učení, týmová práce, prezentace.

 

LAPBOOK. Dobrá metoda je tvorba lapbooků, ať už na téma soustav nebo smyslů. Dvojice nebo trojice vytvářejí produkt podle svých představ na zadané téma. Mělo by to být hodně svobodné zadání, co se týká velikosti, počtu prvků a podobně. Jen pozor na charakter lapbooků: měl by být hodně „interaktivní“. Dobrý je ten, který obsahuje samé obálky, odklapovačky a podobně, je velmi zajímavý a motivující.

 

OLYMPIÁDA SMYSLŮ. Co by to bylo za učení o smyslech, kdybychom neuspořádali soutěž v ochutnávání? Nebo dokonce celou olympiádu! Týmy mohou soutěžit v ochutnávání se zavázanýma očima a tipování pokrmů. Nabízí se analogie na další smysly, hádání předmětů nebo materiálů v černém pytlíku, kvízy plné optických klamů nebo hádání zvuků. Rozhodně se nespokojíme s tím, že na tabuli napíšeme „sluch – ucho“. To je tak do mateřské školky.

 

HRAD Z KOSTEK. Trochu jinou pointu by mohla mít aktivita „Hrad z kostek“. Skupiny mají za úkol například sestavit hrad z kostek a každý žák má svou roli (zásobování kostkami z centrálního skladu kostek, podavač kostek, stavěči), ale každý se také musí vzdát nějakého smyslu. Někdo zraku (má pásku na očích), jiný řeči (má symbolickou pásku přes ústa), jiný sluchu (má v uších sluchátka s hudbou). Po splnění úkolu následuje reflexe: jak je těžký život bez jednoho ze smyslů? Nezapomeňte, že nikoho nic nenaučíte, pokud se při tom nebude osobnostně měnit.

 

SURVIVOR GAME. Jedna z her, které se objevily v sérii Survivor, je vedení slepých týmů. Na školním hřišti jsou položeny kužely různých barev (podle počtu skupin, ideálně dvě nebo tři). Žáci jsou k sobě svázaní, buď švihadlem ve výši pasu, anebo se musejí držet za ruku a podobně. Jeden vodič má k dispozici tři nebo čtyři dvojice a všechny ovládá ústními pokyny. Každý tým by měl své kužely dopravit na jedno společné místo. Už jsme ovšem v oblasti spíše volnočasových aktivit, kde je podobných her více (například TRIFIDI). Chci tím poukázat na to, že jsem v dané škole byl ke konci června, ale vypadalo to tam jako uprostřed školního roku. Neměli bychom ale v tomto období (ovšem ani jindy!) žáky nutit šprtat se na nějaké rozhodující testy kvůli známkám, ale mělo by přibývat her.  Rozvojových, teambuildingových.

 

CESTA PO EVROPĚ. Touto a dalšími aktivitami bych nahradil ony nesmyslné referáty v hodině vlastivědy. Učitel dětem přichystá úkoly, které jsou spojeny s hledáním v atlase. Za splněný úkol jsou body, takže každý může posunovat svou figurku (či spíše barevný špendlík) na velké mapě Evropy, kde jsou nakreslena políčka. Ale pozor, neurčujeme žádný start a cíl! Nikdo není první ani poslední. Každý může startovat z města na trase podle své libosti a jet směrem, jaký si vybere. Za dosažení důležitého města mohou být milé a malé sladké odměny.

 

MONOPOLY. Žáci mají za úkol vytvořit hrací desku ve stylu „Monopoly“, ale o Evropě. Jednotlivá políčka mohou být turistické atrakce nebo slavné fotbalové stadiony nebo zajímavá místa. Vyrobí i figurky cestovatelů a po vytvoření hry si v další hodině pochopitelně zahrají! Samozřejmě, je možné udělat si Monopoly i pražské (nebo vůbec místní, třeba litvínovské), ale my máme nyní téma Evropa.

 

TICKET TO RIDE. Když jsme u her, proč si nezahrát tuto skvělou hru? Okamžitě si ji po pěti, šesti exemplářích do školy kupte! Děti se skvěle naučí nejen evropská města, jejich rozložení a vzdálenost mezi sebou, ale i mnoho dalších dovedností, strategických, plánovacích.

 

PROBLÉMOVÉ VYUČOVÁNÍ: NA CESTÁCH. Toto možná ještě není pro páťáky, ale napadlo mě to jako analogie „Ticket to Ride“. Chce to ale využít internet. Učitel bude mít startovací místa (na západě Evropy: Lisabon, Madrid…) a cílová (na východě a jihu: Minsk, Moskva a tak dále). Každý žák si vylosuje svou trasu. Učitel pak zadá úkol: „1. srpna letíš na dovolenou, ze které se vracíš 10. srpna. Najdi co nejlacinější letenky mezi svými městy, která odpovídá termínům. Budou přestupy? Jak dlouho cesta potrvá?“ Lze doplňovat zadání o ubytování co nejblíže letišti, dopravu z Prahy a podobně.

 

REKLAMNÍ AGENTURA. Viděli jste už plakáty, které nás zvou k návštěvě různých zemí? Učitel může nějaké ukázat pro inspiraci. A úkol pro týmy grafiků je jasný:

• Společně vytvořte návrh plakátu, který zve k návštěvě vybrané evropské země.
• Snažte se využít znaky (památky, přírodu), které jsou pro danou zemi charakteristické.
• Vyberte prezentátora.
• Práci ukončete do 15 minut.
• Odprezentujte.
• Ohodnoťte druhou skupinu.
• Rozdělení práce: radili a komunikovali všichni, a pokud jeden ze skupiny kreslil a další prezentoval, zbývající jsou hodnotitelé.

Uznávám, že výše uvedené metody nejsou ty nejtradičnější. Samozřejmě, žáci mohou pracovat na textech o Evropě metodami podporujícími čtení s porozuměním nebo vyzkoušet metodu vzájemného učení. Já jsem chtěl jen ukázat ten „hravý červen“. Nyní však pojďme na něco klasického, na aktivitu „Vzájemné učení: odkud jsem?“ Žáci si vyberou zemi a připraví si deset vět, od těch nejzáhadnějších po ty nejjasnější. Chodí po třídě a hledají si dvojice: na přeskáčku si říkají věty, druhý jednou za kolo hádá zemi. Otázky mohou číst. Střídají se. Když je jedna země uhádnuta, říká své výroky už jen „neuhádnutý“ žák. Příklad: 1. věta: „V mé zemi se prodává mnoho, opravdu mnoho druhů sýra.“ 2. věta: „Říká se, že v mojí zemi rozumíme módě nejvíce…“… 9. věta: „V mojí zemi stojí Eiffelovka.“ 10. věta: „Hlavní město mé země je Paříž.“

 

E-U-R: I hodinu českého jazyka si dokážu lehce představit v lepším podání:

1. část, evokace. Čtení textu. Zajímavý text, dobrý vstup do hodiny, krátká diskuze o textu, celkem vhodná evokace.

2. část, uvědomění. Učitelka zadává úkol: a) Napište příběh s deštníkem, pravdivý nebo fiktivní, sci-fi nebo pohádkový, prózu nebo poezii – volba je na vás. b) Každý bude prezentovat svůj text a hodnotit jiný text. Kritéria hodnocení: 1. největší klad díla, 2. největší klad přednesu. Při větším počtu žáků mohou děti prezentovat ve skupinách a pak hlasovat, které jedno dílo se bude za celou skupinu prezentovat před celou třídou. Možná je i dělba úkolů, text jednoho čte jiný a další to doprovázejí například výrazovým tancem
nebo pantomimou.

3. část, reflexe. Žáci mohou využít deštník jako příměr. Jak by vypadal deštník, kdyby byl jako naše dnešní hodina? Byl by to děravý, starý křáp, nebo by byl nablýskaný a elegantní, anebo třeba malý, skromný, ale účelný? Jaký jsem já jako tvůrce či designér deštníku?

 

Ještě bych rád připomněl, že jsem nyní netvořil žádnou metodiku, jen zpracoval nápady, které jsem črtal do sešitu při smutném pozorování původních hodin v malotřídce.

 


 

Ukázka pochází z publikace Líný učitel: Kompas moderního učitele, autorem je Mgr. Robert Čapek, Ph.D. (redakčně zkráceno). Všechny publikace z edice Líného učitele najdete v e-shopu Dobrá škola.

Vývoj dětské kresby a její diagnostické využití

Kreslení je důležitou neverbální aktivitou, ve které děti využívají grafického zobrazení k vyjádření svých poznatků,…

Líný učitel: Co je to strategie win-win?

Další článek z Líného učitele od Roberta Čapka, tentokrát na téma strategie win-win. Už jste o ní slyšeli? Nebo…

Rozhovor s Jiřím Brédou: Učitelé se stále ještě bojí učit moderně

Jiří Bréda, autor populární publikace Učitel jako kouč, hovoří o zásadách koučingu a jeho využití ve škole. „Učitel…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

Líný učitel radí: Přeformulujte své cíle a prospějete sobě i svým žákům

Cesta ke změně z normálního v pedagoga v toho "líného" bývá trnitá, ale přináší mnoho dobrého! V článku…

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní…

Dubnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Líný učitel: Soft skills

V další ukázce z publikace Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně vysvětluje Robert Čapek pojem "soft skills" a jeho…

Tři typy pedagogického asistenta aneb aktivní pomocníci ve vzdělávacím procesu

Jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga, osobním asistentem a školním asistentem? Možná větší, než si myslíte! Přečtěte…

Březnové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: "Pygmalion efekt" ve třídě - jak jej využít?

Přinášíme Vám další zajímavou ukázku z úspěšné publikace Líný učitel od Roberta Čapka! Staňte se "líným učitelem" - nejlepším…

Únorové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Já a moje pocity

Ukázka z publikace k nácviku emočních a sociálních dovedností dětí v předškolním a mladším školním…

Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

Znalost cizích jazyků se stává naléhavou potřebou takřka pro celou společnost. Proto je výuka cizích jazyků jednou z priorit…

Lednové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Když je učení peklo: šikana pedagoga ze strany žáků. Jak se bránit?

Stali jste se někdy obětí šikany jako děti? A co teprve, když se s ní setkáte v dospělosti? Co dělat a jak…

Alternativní přístupy ve výchově a odklady školní docházky. Jak spolu souvisí?

V tomto článku se zaměříme na citlivá a komplikovaná místa dnešní doby, která souvisí se školní zralostí a nástupem…

Metody, aktivity a formy výuky podle Líného učitele

Jak učí Líný učitel? Přece s minimální námahou! V článku Vám Robert Čapek, autor knihy Líný učitel: Cesta pedagogického…

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Školní třída představuje specifickou skupinu dětí. Jak jako učitel zvládat třídní kolektiv? Text pochází z publikace…

Co s předškoláky i malými školáky dělat o adventu?

Přemýšlíte, co dělat dětmi ve školce, doma, nebo v družině během adventu - radostného očekávání Vánoc? Nemusíte si lámat…

Prosincové webináře zdarma, aneb Online vzdělávání nekončí

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Líný učitel: Co je podporující hodnocení žáků a jak na něj?

Pedagog učící moderně nemá rád písemky. Mnohem raději má podporující hodnocení! Co to je a jak na něj, Vám poradí Robert…

Webinář Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny – otázky a odpovědi

Při webináři 16. listopadu na téma knihy „Líný učitel: Cesta pedagogického hrdiny“ padlo mnoho ohlasů a otázek, neboť…

Komunikujete jako učitel správně? Toto jsou nejčastější chyby!

Základní činností, kterou učitel při své práci provádí, je komunikace. Ale ne vždy je komunikace snadná. Navíc i učitel…

Desatero pro učitele žáka s ADHD podle odborníků: I žák s ADHD potřebuje zažít pocit úspěchu!

Práce s žáky s ADHD není pro učitele zrovna snadná. Stejně tak to však nemají ve škole lehké ani samotní žáci s touto…

Listopadové webináře zdarma, aneb Líný učitel pomáhá (nejen) s distanční výukou

Doba je taková, jaká je, ale my spolu s vámi se nevzdáváme. Proto jsme se rozhodli oslovit naše osvědčené autory, aby…

Úsměv a smích jako nástroj komunikace

Pacienti nebo klienti jsou citliví na mimoslovní komunikaci. Výraz tváře a držení těla zdravotníka nebo sociálního pracovníka…

Cvičíme s (před)školními dětmi – aktivity ve třídě, družině i tělocvičně

I když nám teď školní zahrada či venkovní prostory obecně neposkytují tolik možností, co dělat, hýbat se můžeme – uvnitř!…

Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

Učitel učí a vychovává. To si myslíme všichni, ale je to opravdu tak? Vykonává učitel pouze tyto činnosti? Nikoli! Spektrum…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Volejte601 543 150
Zobrazuji stranu 1 z 6
Starší článkyPoslední stránka