Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti s předškoláky aneb Nebojte se hrát divadlo!

Dramatické činnosti pomáhají rozvíjet řadu dovedností předškoláka. Inspirujte se v článku, jak si mohou předškoláci s aktivitami navazujícími na známé pohádky užít spoustu zábavy a zároveň se učit něco nového!

Význam pohádek v dětství a zejména v předškolním období, které je s ním nerozlučně spjato právě tím způsobem, jak dítě vnímá, posuzuje a chápe okolní svět, je jedinečný a nezastupitelný. Dítě zvládne život ve společnosti pouze tehdy, pokud mu to dovolí jeho vlastní vnitřní zdroje. Pohádky tím, že popisují a řeší všeobecné lidské problémy, přinášejí úlevu jak na vědomé, tak i na předvědomé a nevědomé úrovni.

V práci s dětmi předškolního věku by měly mít pohádky své stálé a výsadní místo. Pro děti v mateřské škole jsou nepostradatelné. Jsou nositeli tradic, uměleckých hodnot amorálních principů. Proto přinášíme následující tři aktivity, které se opírají o notoricky známé pohádky a rozvíjejí řadu dovedností každého předškoláka.


 

O Budulínkovi

 

Cíle:

■ připomenout si slova nové písničky (klíč do pohádek), příběh princezny Malvíny,
■ zopakovat si děj pohádky O Budulínkovi,
■ procvičit si vnímání sluchem, spojit je se zrakovým,
■ zopakovat si názvy hudebních nástrojů, poznat sluchem jejich zvuky,
vyzkoušet si hru na nástroje,
■ upevnit si názvy ročních období.

Pomůcky: obrázek z pohádky, sluchová hra Bim bam, obrázky hudebních nástrojů, CD přehrávač, různé hudební nástroje, korálky.

 

Motivace:

„Dobrý den, děti. Vzpomínáte si na princeznu Malvínu? Kde princezna bydlí? Co se jí stalo? Ano, to je princezna z pohádkové knížky s rozsypanými korálky. V pohádkové knize, kde žije, skončilo jaro – jaké je tam tedy teď období? Správně, léto. V létě trávíme hodně času venku v přírodě. Jaké to bývá v létě venku, jaké je počasí? Těšíte se na léto? V létě chodíme k vodě a také do lesa sbírat borůvky, maliny a první houby. V lese žijí různá zvířátka – znáte nějaká? A znáte nějakou pohádku, která se odehrává v lese? Správně, například ta o perníkové chaloupce, o Smolíčkovi a o Budulínkovi. A vidíte: některé z korálků princezny Malvíny se zakutálely právě do těchto pohádek. Přineste si, prosím, své kouzelné náramky a naše další pohádkové hraní může začít.“

 

Průběh:

Pomocí kouzelného klíče vstoupíme do pohádky. Dětem připomeneme děj pohádky, zopakujeme hudební nástroje, které babička s dědečkem v pohádce používají, zmíníme i další nástroje. Děti budou mít před sebou obrázky hudebních nástrojů, z CD přehrávače jim budeme pouštět zvuky, úkolem dětí bude poznat, o jaký nástroj se jedná a ukázat na správný obrázek. Poté dětem rozdáme hudební nástroje. Necháme chvíli děti, aby si vyzkoušely, jak jejich nástroj hraje. Pak jim určíme, že teď budou hrát jenom určité hudební nástroje: „Babička s dědečkem teď hrají na ozvučná dřívka (triangl, tamburínu, rolničky, atd.)!“ Po povelu budou hrát pouze děti, které mají v danou chvíli stejný nástroj jako babička s dědečkem. Splněním úkolů děti získají korálek.

 

 

O perníkové chaloupce

Aktivita I.


Cíle:

■ poznat pohádku na obrázku,
■ zopakovat si názvy lesních plodů,
■ zapojit fantazii a představivost,
■ vyjádřit činnost pohybem,
■ spojit sluchové vnímání a výtvarné vyjádření,
■ nakreslit do košíčku nasbírané lesní plody.

 

Pomůcky:

obrázek perníkové chaloupky, kartičky s obrázky lesních plodů, zvuky lesa na CD nosiči, CD přehrávač, obrázky prázdného košíčku, pastelky.

 

Motivace:

„Včera jsme, děti, byli společně v pohádce o Budulínkovi, která se odehrává v lese. A v lese ještě zůstaneme i dnes. Zazpíváme kouzelný klíč, pohádková kniha se otevírá. Co je na obrázku? Správně, je to perníková chaloupka. V této pohádce šli Jeníček a Mařenka lesem a sbírali do košíčků plody lesa. Znáte nějaké lesní plody, které můžeme v létě v lese sbírat? Já tu mám obrázky lesních plodů, jsem zvědavá, jestli je všechny poznáte. Hned potom vám řeknu, co je vaším dnešním pohádkovým úkolem.“


Průběh:

Pustíme z CD přehrávače zvuky lesa, děti na chvíli zavřou oči a představí si, že jsou Jeníček nebo Mařenka, jdou lesem a sbírají do košíčku lesní plody. Pak je vyzveme, aby otevřely oči, vstaly a napodobily, jak se tyto plody v lese sbírají. Poté jim rozdáme předem připravené obrázky prázdných košíčků a pastelky. Úkolem dětí bude nakreslit do košíčku lesní plody, výběr ponecháme na dětech. Při kreslení necháme dětem puštěné zvuky lesa.


Aktivita II.

Cíle:

■ převyprávět samostatně pohádku,
■ spolupracovat ve dvojici při vedení kamaráda,
■ vyhýbat se překážkám,
■ procvičit si reakci na dotyk.

Pomůcky:

velké molitanové kostky, miska s perníčky, šátky, korálky.

Motivace:

„Když šli Jeníček s Mařenkou lesem a sbírali lesní plody, zabloudili a hledali cestu, až došli k perníkové chaloupce, kde žila zlá ježibaba. My dnes půjdeme také cestou k perníkové chaloupce.“

 

Průběh:

S dětmi si zopakujeme děj pohádky, jedna učitelka ztvárňuje čarodějnici z perníkové chaloupky, druhá učitelka zlý strom v temném lese. Na zem rozmístíme velké molitanové kostky, ukážeme dětem, kde je konec cesty (perníková chaloupka), umístíme tam košík s perníčky a rozdáme dětem do dvojic šátky. Jeden z dvojice bude Jeníček, druhý Mařenka. Úkolem Jeníčka bude zavázat Mařence oči a bezpečně ji provést temným lesem až k chaloupce, kde bude spát ježibaba, která může děti, pokud ji probudí, zaklít – pak se děti nesmějí hýbat. Vysvobodí je pouze dotyk někoho z dětí z jiné dvojice. Strom bude dětem cestu lesem ztěžovat, ale pouze tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si mohou z chaloupky „uloupnout“ perníček a získávají další korálek.

 

■ O Otesánkovi


Cíle:

■ poznat pohádkovou postavu na obrázku,
■ vysvětlit si význam výrazů jako krajáč, rendlík, sedlák, trakař,
■ spolupracovat a vzájemně si pomáhat při vytváření Otesánka,
■ zorientovat se zrakem v místnosti, najít správné obrázky předmětů,
■ umístit obrázky ve správném pořadí na Otesánka.

 

Pomůcky:

obrázek Otesánka, kartičky s předměty z pohádky pro čtyři skupiny, polštáře, provaz, kolíčky, nůžky, korálky.


Motivace:

„Vítám vás, děti. Mám z vás velkou radost, jak pilně plníte všechny pohádkové úkoly a pomáháte princezně najít její korálky. Dnes se spolu podíváme do pohádky o jednom velkém jedlíkovi, myslím, že někteří z vás již tuší, o koho jde. Zazpíváme kouzelný klíč a uvidíme, jestli jste to správně uhodli. Podívejte se, kdo to na nás z knížky vykoukl? Správně, je to Otesánek. Pojďme si teď společně říci, jak to vlastně bylo a co všechno Otesánek v pohádce snědl.“

 

Průběh:

Ukážeme dětem na obrázcích, co Otesánek všechno snědl: kaši z rendlíka, krajáč mléka, pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s trakařem, pasáčka s vepři, sedláka se senem, ovčáka s ovcemi. Pokud děti nebudou některým pojmům rozumět, společně si ukážeme, co znamenají, vysvětlíme si je a zopakujeme. Děti rovnoměrně rozdělíme do čtyř skupin, po herně rozmístíme obrázky s předměty z pohádky, rozdáme polštáře, připravíme košíček s kolíčky, nůžkami a provázkem.

Děti budou ve skupinách vytvářet Otesánka, kterého bude ztvárňovat vždy jedno dítě ze skupiny – ostatní mu na břicho přivážou polštář. Upozorníme děti na to, že je lepší, je-li polštář více omotán, že budou potřebovat delší provázek. Na takto vzniklé Otesánkovo břicho budou děti připevňovat kartičky s předměty, které v pohádce Otesánek snědl, a to ve správném pořadí. Naposledy s dětmi zopakujeme pořadí předmětů. Skupina, která svého Otesánka „nakrmí“, se přihlásí, s ostatními dětmi zkontrolujeme pořadí a počet předmětů. Pokud je správný, získávají děti další korálek.

 


■ O kocourovi v botách

 

Cíle:

■ připomenout si pohádku z předchozího dne,
■ procvičovat pohybové dovednosti při pohybové hře,
■ procvičit si orientaci v prostoru a reakci na signál,
■ rozvíjet koordinaci celého těla.

 

Pomůcky:

obrázek z pohádky, barevné kroužky, dětské chůdy, korálky.

 

Motivace:

„Mám tu pro vás, děti, v knize další pohádku s úkolem. Zazpívejme si kouzelný klíč, můžete do rytmu písničky třeba tleskat. Podívejte se, tuhle pohádku jsme si včera četli spolu na lehárně. Jak se jmenuje? Výborně, je to pohádka O kocourovi v botách. Řeknete mi, jak to v pohádce bylo, proč má kocour na obrázku pytel a co by v něm mohlo být?“

 

Průběh:

Děti si zahrají hru „Kocour chytá zajíčka“. Jedno nebo více dětí bude hrát kocoura, bude ležet na zemi uprostřed. Ostatním dětem rozdáme kroužky – zaječí pelíšky. Na povel „Zajíčci, vyskočte!“ zajíčci vyskočí a budou skákat kolem kocoura, který spí. Mezitím odebereme některé kroužky. Kocour se probudí (řekne „mňau!“), vyskočí a snaží se chytit zajíčka. Zajíčci se mohou zachránit, pokud skočí do pelíšku. Hra pokračuje, dokud kocour nepochytá všechny zajíčky. Budou-li děti chtít, mohou se v roli kocoura vystřídat.

Poté kocour ještě musí se zajíčkem ve velkých botách dojít k panu králi. Učitelky v roli krále sedí na trůnu. Úkolem dětí bude vzít si dětské chůdy (dva umělohmotné kyblíky s provázky) a dojít z jednoho konce místnosti na druhý ke králi.

Soubor činností pak společně v kruhu zakončíme: „Tak, děti, dnes jste získaly pro princeznu další korálek. Dokážete spočítat, kolik jich už máte? V pohádkové knize pomalu končí léto a přichází podzim. Po víkendu si budeme o podzimu povídat a plnit úkoly v dalších pohádkách. Děkuji vám, jak hezky princezně pomáháte, a budu se těšit na příště.“

 

  

Text a aktivity pocházejí z publikace Dramatické činnosti v předškolním vzdělávání. Autorkami jsou Alžběta Amirová, Michaela Fiedlerová a Andrea Rejchrtová. Redakčně upraveno.

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Metody a aktivity dramatické výchovy

v předškolním vzdělávání

Školní zralost a dítě s SVP: v praxi MŠAsistent pedagoga v mateřské škole

Jak rozumět pojmům připravenost a zralost na školní docházku?

Pro každé dítě, ale i celou jeho rodinu je vstup do základní školy velmi důležitým životním mezníkem. Jak rozumět některým…

Letní aktivity pro předškoláky - mravenci

V létě je spousta možností, co s dětmi dělat. Co se třeba poučit o zajímavém životě mravenců? Přinášíme Vám inspiraci…

Tematický blok Voda kolem nás - 3. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Tematický blok Voda kolem nás - 2. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Tematický blok Voda kolem nás - 1. část

Tematický blok jakéhokoli environmentálního obsahu dává dětem mnoho možností poznání a rozvoje. Vede děti k vytváření…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Pracovní sešity KuliFerda pro rozvoj předškoláků v mateřských školách

Už jste slyšeli o KuliFerdovi? Jsou to pracovní sešity pro předškoláky, které hravou formou připravují na školní docházku.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Správné držení těla dítěte - teorie i praxe

Učit děti postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly – tedy zachovávat správné držení těla…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

Zabavte o Velikonocích i dvouleté děti s našimi aktivitami!

Co podniknout s dvouletými dětmi o velikonočních svátcích? Přinášíme Vám inspiraci z publikace Dvouleté děti…

3 hry a aktivity na velikonoční téma

Pohybová hra, výtvarný námět nebo rytmická aktivita? To vše lze vyzkoušet s předškoláky a mladšími školáky (nejen)…

Velikonoce - jak o nich mluvit a co s předškoláky vyrobit?

Blíží se Velikonoce, významný celosvětový svátek. Oslavují zmrtvýchvstání Krista po jeho ukřižování. Jak si o nich vyprávět…

Model nástupu afektu u dítěte s ADHD

Nástup afektu může být modelován jako pohyb po stráni směrem k vrcholu. Vrchol hory symbolizuje vyhrocení situace, tedy…

Děti a příběhy – proč využívat příběhy (nejen) v mateřské škole

Přinášíme Vám článek s ukázkami z publikace Malé příběhy o velkých věcech, jejíž autorkou je Dana Tvrďochová.…

Charakteristika vývoje dítěte s SVP v předškolním věku - deficity dílčích funkcí

U dětí předškolního věku můžeme zaznamenávat některé projevy, deficity, které mohou být rizikovými faktory z hlediska…

Příprava předškoláka na čtení

Dítě má při čtení za úkol správně přiřadit odpovídající hlásku k přečtenému písmenu, to vše v rychlém sledu za sebou.…

Výtvarné činnosti pro předškoláky a mladší školáky, aneb 3x žába

Jaro je obdobím probouzení přírody po dlouhém zimním odpočinku. Ze zimního spánku se probouzejí i žáby, důležitá a zároveň…

Zápis krok za krokem: jak na spolupráci mezi MŠ a ZŠ?

Zápis do základních škol se blíží, a tak vám přinášíme praktické doporučení pro efektivní komunikaci mezi mateřskou a základní…

Tipy na jednoduché výrobky s předškoláky a mladšími školáky

Přinášíme vám praktické tipy na jednoduché výrobky, jimiž zabavíte předškoláky a mladší školáky. Inspirujte se v článku!…

Vývoj exekutivních funkcí u dětí - jak se rodí vnímání?

Kdy a jak se u dětí vyvíjí pozornost? Nahlédněte do problematiky s profesionálkou prof. Marií Vágnerovou!

Aktuální situace v Raabe v souvislosti s koronavirem

I my v Raabe vnímáme kritickou situaci ve společnosti, proto se snažíme přizpůsobit nabídku a prodej stávající situaci.…

Nejčastější dotazy rodičů při odkladech školní docházky: co se vyplatí vědět?

Učitelky mateřských škol v současnosti zaznamenávají, že současní rodiče budoucích prvňáčků se o problematiku školní…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 2324

Volejte284 028 940
Zobrazuji stranu 1 z 6
Starší článkyPoslední stránka