Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele

Jak na vztahy ve třídě očima třídního učitele
Kapitoly článku

Školní třída představuje specifickou skupinou dětí (případně dospívajících), která činnost pedagoga doprovází každý den. V každém věku se navíc třídní kolektiv projevuje jinak. Jak jako učitel zvládat každý třídní kolektiv se dozvíte v článku. Text pochází z publikace Vztahy a nástrahy ve školní třídě.

Jak zajistit potřebu bezpečí ve skupině?

Jasně definujme pravidla chování ve skupině. U žáků od 3. třídy je důležitá spoluúčast na vytváření pravidel. Ta jsou závazná pro všechny, nejsou to zákazy a příkazy, ale jsou tu proto, aby nám umožňovala „společně žít“. Za porušení pravidel musí následovat předem jasná a vždy aplikovaná sankce (i ty lze se žáky dohodnout).

 

Potřeba soudržnosti (koheze): Souvisí se spoluprací, solidaritou, sdílením společným norem a hodnot. Je nutné vědět, že soudržnost se vyvíjí postupně a svým působením k ní můžeme přispívat. Vytváření a posilování soudržnosti podporuje nesoutěživé klima – jedině tak může vzniknout solidarita, rozvíjet se schopnost vyjít s ostatními a schopnost kooperace.


Potřeba uznání:
Každá skupina potřebuje být vnímána příznivě, a to zejména svým třídním učitelem. Když tomu tak není, jedinec může mít pocit, že nechce patřit do skupiny, která má negativní pověst. Pokud bude třída neustále označována jako problematická, problematickou bude, a dokonce ráda. Jako skupina chce vyniknout, a to jakkoli. Žáci toto „označkování“ mohou variovat v ocenění a „chlubit se“: „My jsme nejhorší (nejzlobivější) třída na škole.“ Tudíž jsme nejlepší. Hledejte situace, kdy můžete ocenit celou třídu. Např.: „Líbilo se mi, jak jste se dohodli na cíli našeho školního výletu.“ „Ve sborovně jsem slyšela, jak umíte výborně pracovat v hodině přírodopisu.“ „Měla jsem dnes radost z toho, jak jste dodržovali pravidla slušného chování.“ „Slyšela jsem, jak dobře umíte spolupracovat ve skupinách.“

 

Potřeba vyjádřit se a komunikovat: V rámci tradiční vyučovací hodiny nemá třída mnoho možností vyjadřovat se jako skupina. Komunikace je v hodině řízena pedagogem, bývá vyžadováno, aby souvisela s učivem. Určité nenaplňování této potřeby si děti kompenzují vyrušováním, pokřikováním. Kde tedy získat prostor pro komunikaci? Ideální bývají třídnické hodiny, kdy se děti mohou prezentovat jako skupina, vyjadřovat se k určitému problému, úspěchu, domluvit se na nějakém cíli.

Dají se využít i počátky vyučovací hodiny, kdy mohou žáci projevit, jak se dnes mají, co jako třída prožili. Dochází tak k uvolnění napětí v závislosti na naplnění komunikační potřeby. Pokud je tento způsob práce pravidelně zařazován – stává se rituálem, podporuje i pocit bezpečí a jistoty (jistotu přináší něco, co se opakuje). Pokusme se rozvíjet komunikační dovednosti žáků, včetně naslouchání druhým. Podporujme symetrickou – rovnocennou komunikaci, umění kultivovaně sdělit, co se jim v chování ostatních líbí či nelíbí. Učme je, aby se uměli vzájemně ocenit, jednali ne agresivně, ale asertivně. Učme je pravidlům komunikace ve skupině – „neskákání do řeči“, poskytování verbálního prostoru ostatním.

 

Nenaplnění potřeb třídy se často projevuje frustrací, která se pojí s těžko zvladatelnou skupinovou dynamikou. Reakcí bývá nespolupracující, rušivé chování, časté konflikty mezi členy skupiny, opoziční chování vůči pedagogům.

 

 

Text pochází z publikace Vztahy a nástrahy ve školní třídě. Autorkou publikace je Zdenka Ženatová.

 

 

 

Kam dál? Přečtěte si také:

 Líný učitel 2: Jak učí Líný učitel aneb Cesta pedagogického hrdiny

 Přijímací zkoušky: jaké jsou nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat?

 Jak vyjednávat s rodiči problémových žáků?

 Jak učit cizí jazyk žáky se specifickými poruchami učení a chování?

 Líný učitel: Zaměření na praxi

Na další články se podívejte do našeho Magazínu!

 

 

Inspirace pro Váš nákup:

Vztahy a nástrahy ve školní tříděDotazník studijně profesní orientaceNápravná cvičení - český jazyk a literatura

Podzimní náměty na tvořivé a dramatické činnosti (nejen) v předškolním vzdělávání

Zabarvené listy, studená rána, sílící vítr, déšť, ale někdy i stále ještě hřejivé sluníčko. Je tu podzim! Proto Vám přinášíme…

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

Prevence vztahů ve třídě aneb jak hned na začátku školního roku zapracovat na dobrém třídním kolektivu

V tomto článku přinášíme učitelům konkrétní rady a tipy, jak budovat dobré vztahy ve třídě už od začátku školního roku.…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Hledáme draka

Ukázka z publikace Není drak jako drak je zaměřena na procvičení základních útvarů v rovině a pojmů, které…

Rozvoj gramotností na 1. stupni ZŠ: Drak

Vyzkoušejte si ukázku z publikace Není drak jako drak, která je zaměřena na práci s literárním textem – básní. Jsou…

Jak na výuku žáka-cizince očima zkušené pedagožky

V Raabe stále přemýšlíme, jak pedagogům ulehčit jejich práci. A protože práce s žákem-cizincem je velmi náročná,…

Školní třída se žákem s SVP - adaptace žáka s SVP v kolektivu

To, jak je žák začleněn do kolektivu školní třídy, je třeba sledovat průběžně. Využívat lze pozorování (i o přestávkách),…

Školní třída se žákem s SVP - příprava třídního kolektivu

Třída musí být na přijetí spolužáka/spolužačky připravena ve smyslu: „Je normální být různí.“

Školní třída se žákem s SVP - prvotní příprava na příchod žáka s podpůrnými opatřeními

Předpokladem pro příznivé začlenění žáka se speciálně vzdělávacími potřebami jsou respektující postoje všech pedagogů, včetně…

Máte tak kvalitní školu, jak kvalitní máte učitele

A jak vypadá „produkt“ kvalitního učitele? Je to žák slušně vychovaný? Je to chytrý žák? Je to žák s dobrými známkami?…

Naučte žáky tvořivé práci s textem!

Kreativita, sociální a emoční inteligence jsou dnes důležitými a v praxi široce uplatnitelnými schopnostmi.…

Autodiagnostika učitele – jak učitel hodnotí sám sebe

Autodiagnostika je proces, při němž učitel hodnotí své profesní působení. Dá se předpokládat, že ji provádí prakticky každý…

Učitel v roli diagnostika

Každý učitel je svébytnou osobností. Je jedinečnou osobností. Zjistilo se, že i přesto je možné u určitých skupin…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 3. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Zamrzlá malotřídka

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Edukační sextant

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 2. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Cesta je cílem

Moderní strategie Líného učitele potřetí a inspirace pro zlepšení pedagogických dovedností každého učitele - v seriálu…

Každý jsme jiný

Začátek května je spjat s Evropou a Evropskou unií. 9. května se slaví Den Evropy a 5. května vznik Rady Evropy.…

Náměty na činnosti venku a v přírodě s malými dětmi - 1. část

Předškolní věk a pobyt v přírodním prostředí na čerstvém vzduchu patří neodmyslitelně k sobě. Nechte se inspirovat…

Jak profesně nevyhořet? Pomůže Vám dodržování těchto šesti bodů!

Pro výkon učitelského povolání, které je nepochybně jednou z nejrizikovějších profesí vzhledem k vyhoření, je důležité…

Užitečné tipy pro zdravý spánek

Schopnost spát máme sice vrozenou, ale i tak je užitečné se v tomto směru zdokonalit. Přečtěte si rady od odborníka…

Rozvíjíme jemnou motoriku a grafomotoriku správně?

Pro rozvoj grafomotoriky dětí je třeba vytvářet dostatek příležitostí ke kreslení, využívat všech vhodných spontánně vzniklých…

Rizikové emoce a jejich smysl

Rizikové emoce působí stres a zhoršují sebeovládání i rozumové schopnosti. Neměli bychom je ale chápat jako nějakou…

Péče o hlas učitele

Hlas pro učitele důležitý. Učitel jako hlasový profesionál má skoro povinnost chránit si hlas a pečovat o něj. Proto…

Jak pracovat s hyperaktivním jedincem - prostorová práce s kartonem

Metoda prostorové práce s kartonem má potenciál dohnat deficity a nasměrovat dítě s ADHD pozitivním směrem.…

Jak čelit stresu aneb První pomoc pro učitele

V ukázce z publikace Rozvoj učitele a péče o sebe si uvedeme některé nápady, jak se odreagovat a uvolnit…

Pořádek – základ úspěchu učitele

Přeplněný pracovní stůl, bez viditelného prázdného místa není důkazem vysokého pracovního nasazení a pracovitosti, ale…

Den Země - inspirace pro předškoláky i školáky

Víte, co se slaví 22. 4.? Přece Den Země! Snad nikdy není lepší příležitost si připomenout, jak důležité je dobře se o naši…

Dobré plány – základ úspěchu učení

S úspěchem při učení souvisí také dobrá příprava. Musíme si nejprve vyjasnit, co chceme sebe či ostatní naučit, a pak…

Filipojakubská noc - kouzelné aktivity

Co nás fascinuje na čarodějnicích? Kouzla, tajemno, pohádkové motivy? Vyzkoušejte si s dětmi předškolního a mladšího…

aktuality e-mailem

AKTUALITY
do e-mailu
ZDARMA

Odborné články a pozvánky na konference nebo semináře, nové informace o našich projektech.


Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním os. údajů dle zákona. 

Napište nám

Napište tento kód: 1120

Volejte+421 232661850
Zobrazuji stranu 1 z 5
Starší článkyPoslední stránka