Tým odborníků na školní zralost připravuje a rozvíjí systém předškolního vzdělávání postavený na propracované metodice a podpoře pro učitele MŠ.
 


 
 
 
KuliFerda představuje řadu šesti pracovních sešitů, přičemž každý je zastřešen jedním tématem. Přehled témat dáváme k dispozici dopředu, což pedagogům umožňuje propojit KuliFerdu se svým třídním vzdělávacím programem. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–6 let a obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Vedle často procvičovaných oblastí, jako je grafomotorika, všeobecné znalosti či předmatematické dovednosti, nezapomíná na rozvoj zrakového a sluchového vnímání (důležité složky pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní), na logické myšlení ani na sociální a emoční zralost. Děti jsou k práci motivovány různorodými úkoly a odbornými ilustracemi, které vznikají pod záštitou doc. Barbary Šalamounové, M.A., vedoucí ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. Náročnost úkolů se v jednotlivých číslech zvyšuje. Paní učitelky spolu s předplatným získají ke každému číslu KuliFerdy metodickou kartu, která obsahuje jednak metodické pokyny pro práci s jednotlivými pracovními listy, tak rozšiřující náměty, nápady a doprovodné aktivity pro práci s dětmi; evaluační záznamový arch, pomocí kterého mohou sledovat jak individuální pokrok dětí, tak vývoj celé třídy; a materiály pro hromadný projekt, kterého se může zúčastnit celá třída, a dokonce vyhrát zajímavé ceny v celoroční KuliFerdově hře.

 
 

 
KuliFerda  pracovní sešit pro předškolní vzdělávání dětí v MŠ
 
 • rozvíjí dovednosti dětí a pomáhá jim objevovat svět
 • pedagogům poskytuje kvalitní metodickou podporu
 • rodičům nabízí pomoc a přípravu na vstup do 1. třídy
 
 • je koncipován odborníky na školní zralost
 • je určen k systematické práci s budoucími školáky pod vedením pedagoga v mateřské škole
 • nabízí možnost propojení s TVP
 • zastřešuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV s důrazem na specifické dovednosti a připravenost budoucího školáka
 • vychází 6x ročně (3 čísla na pololetí)
 • nabízí motivační tematické aktivity po celý školní rok
 • v průběhu školního roku se náročnost úkolů zvyšuje
 
 • obsahuje pracovní listy zaměřené na rozvoj
  klíčových oblastí školní zralosti
 • umožňuje sledovat jak individuální pokroky dítěte, tak zaměřit se na potřebné v rámci celé třídy
 • učí děti pracovat s formou sešitu, který je možno následně založit do žákovského portfolia
 • v každém sešitu barevná příloha pro další aktivity
 • ke každé sadě metodické karty pro učitele

... A NAVÍC – předplatné školní sady za příznivou cenu – výhodnější než kopírování!


 
V kombinaci s vhodnou domácí přípravou
tvoří ideální předpoklad pro úspěšný nástup do 1. třídy ZŠ!

Více pro KuliFerdovy mateřské školy a rodiče jejich dětí na stránkách kuliferda.raabe.cz!

 

 
Doprava zdarmaDOPRAVA ZDARMA!
 
U předplatného pracovních sešitů nehradíte náklady na poštovné a balné! Cena dopravy uvedená v objednávkovém formuláři e-shopu nebude účtována – na faktuře vám ji odečteme, děkujeme!