Níže naleznete ukázkové strany pracovních sešitů, které si můžete stáhnout, namnožit a pracovat s nimi v rámci Vaší praxe. Můžete si vybrat jednotlivé pracovní listy ve formátu PDF, nebo si stáhnout zazipovaný soubor s pracovními listy z celé ediční řady. 

Připravili jsme pro Vás také informace pro rodiče – budeme rádi, pokud si tuto stranu A4 vytisknete a předáte jim tak rozšiřující informace o pracovních sešitech. 

Stáhnout informace pro rodiče
ADHD 1 ADHD 2 ADHD 3 ADHD 4 ADHD 5 ADHD 6
Pozornost a soustředění Chování a prožívání Hyperaktivita a impulzivita Komunikace, řeč a myšlení Relaxační metody Vybrané možnosti podpory

Stáhnout všechny ukázkové listy z ediční řady PRACUJEME S PŘEDŠKOLÁKEM S ADHD.


Pro žáky se specifickými poruchami učení

SPU 1 SPU 2 SPU 3 SPU 4 SPU 5 SPU 7
Zrakové
vnímání I

 
Zrakové
vnímání II

 
Čtení I
 
Čtení II
 
Samohlásky I
 
Orientace
 
SPU 8 SPU 9 SPU 10 SPU 11 SPU 12  
Sluchové
vnímání I
Sluchové
vnímání II
Pozornost I Pozornost II Pozornost III  

Stáhnout všechny ukázkové listy z ediční řady PRO ŽÁKY S SPU.
ŠKOLNÍ ZRALOST ŠKOLNÍ ZRALOST 2 ŠKOLNÍ ZRALOST 3 ŠKOLNÍ ZRALOST 4 ŠKOLNÍ ZRALOST 5 ŠKOLNÍ ZRALOST 5 ŠKOLNÍ ZRALOST 7 ŠKOLNÍ ZRALOST 8
Zrakové vnímání I Zrakové vnímání II Grafomotorika Rozvoj myšlení Předmatema-tické představy Orientace Sluchové vnímání Pozornost

Stáhnout všechny ukázkové listy z ediční řady PRO ROZVOJ ŠKOLNÍ ZRALOSTI U DĚTÍ V MŠ.VYZKOUŠEJTE I NAŠE OSTATNÍ EDIČNÍ ŘADY!


 

Domácí příprava 1 Domácí příprava 2 Domácí příprava 3 Domácí příprava 4 Domácí příprava 5 Domácí příprava 6 Domácí příprava 7
Grafomotorika
a jemná motorika
Poznatky Zrakové vnímání Sluchové vnímání Řeč a myšlení Předmatema-
tické dovednosti
Mámo, táto, pojď si povídat

Stáhnout všechny ukázkové listy z ediční řady PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU ŠIKOVNÝCH DĚTÍ.
Příprava na nástup do školy 1 Příprava na nástup do školy 2 Příprava na nástup do školy 3 Příprava na nástup do školy 4 Příprava na nástup do školy 5 Příprava na nástup do školy 6
Pohyb
– Manipulace
Vnímání
– Tvořivost
Myšlení
– Pravidla
Jazyk a řeč
– Znalosti
Paměť
– Manipulace
– Samostatnost
Znalosti
– Tvořivost
Ověřování 1 Ověřování 2 Ověřování 3
Motorika a myšlění Vnímání a řeč Emoce a zralosti

Stáhnout všechny ukázkové listy z ediční řady OVĚŘOVÁNÍ ŠKOLNÍCH PŘEDPOKLADŮ DĚTÍ.
Činnosti 1 Činnosti 2 Činnosti 3 Činnosti 4 Činnosti 5 Činnosti 6
Voda Zvířata Roční období Rodina Povolání Svět techniky

Stáhnout všechny ukázkové listy z ediční řady PRO ROZVOJ DĚTÍ PŘI POZNÁVÁNÍ OKOLNÍHO SVĚTA.