Česká bankovní asociace pořádá od 9. do 13. března 2015 Týden pro finanční vzdělávání v rámci celoevropské akce European Money Week.
Cílem je zvyšovat povědomí o významu finančního vzdělávání a upozornit širokou i odbornou veřejnost na stávající i potenciální aktivity v této oblasti. 

Ve středu 12. března pořádá Česká bankovní asociace JARMARK FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, jehož cílem je umožnit pedagogům základních škol seznámit se s aktuální nabídkou v oblasti finančního vzdělávání, a to včetně možnosti vyzkoušet některé výukové pomůcky. Pozvánku na jarmark naleznete zde.


Při této příležitosti bychom Vám rádi nabídli zvýhodněné školní balíčky pracovních sešitů SVĚT FINANCÍ pro děti ve 2. a 3. ročníku ZŠ. 
 

 
SVĚT FINANCÍ pro 2. až 3. ročník ZŠ
 
  SVĚT FINANCÍ pro 3. až 4. ročník ZŠ
 
Školní balíček – Finance pro 2. až 3. třídu ZŠ   Školní balíček – Finance pro 3. až 4. třídu ZŠ


Při objednání školního balíčku (10 a více kusů pracovního sešitu SVĚT FINANCÍ) je cena 1 sešitu pouze 39 Kč! Na každém sešitu tak ušetříte 20 Kč.

Pracovní sešity SVĚT FINANCÍ pro 2. ročník ZŠ a SVĚT FINANCÍ pro 3. ročník ZŠ rozvíjejí prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost dětí. Ve slovních úlohách děti řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získávají orientaci ve světě financí. Pracovní sešity jsou součástí edičních řad Procvičování učiva matematiky 2. a 3. ročníku ZŠ.