Pozvánka pro odborníky, učitele i rodiče na konferenci s hlavním tématem: Co nás spojuje a nerozděluje při pomoci dítěti s diagnózou ADHD na jeho životní cestě
 
Konference, jejímž cílem je podpora mezioborového přístupu při pomoci dětem s diagnózou ADHD zejména ve školské praxi, nabídne ojedinělou příležitost získat cenné informace od odborníků různých disciplinárních zaměření, kteří se na diagnostice, terapii a výuce dítěte s ADHD podílejí. Více informací a registrace zde.