Větší důraz na kvalitu předškolního vzdělávání je jednou z priorit MŠMT i ve strategickém výhledu do roku 2020.
 
Přesto, že ministerstvo školy nezřizuje, snaží se hledat způsob, jak předškolákům pomoci. Kromě metodického vedení proto vyčlenilo peníze na logopedickou péči, v jednání je nasměrování části evropských peněz na výstavbu nových školek v oblastech, kde současné kapacity nepostačují.
Předškolní výchova a vzdělávání je v České republice dlouhodobě na velice vysoké úrovni. Nastavení vzdělávacího programu probíhá pravidelnou revizí za účasti odborníků z praxe, vloni vstoupily v platnost Konkretizované očekávané výstupy (KOV), a ministerstvo vydalo také Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.
 
Jelikož předškolní vzdělávání není povinné, pro rodiče může být toto doporučení metodickou pomůckou, co všechno by mělo dítě v uvedeném věku znát a umět, i když nenavštěvuje mateřskou školu. Pro ředitelky mateřských škol vydalo MŠMT Doporučení k přijímání dětí do MŠ. Na logopedickou prevenci vyčlenil letos úřad 10 milionů korun.
 
Ministerstvo školství se také snaží co nejvíce podporovat i alternativy k běžným mateřským školám, finančně podporuje soukromé, firemní i univerzitní mateřské školy zapsané v školském rejstříku, na základě pokusného ověřování připravuje metodický materiál s doporučujícím postupem pro zřizování, provoz a vzdělávání v lesních třídách integrovaných do mateřské školy v rámci současné legislativy.
 
Nad dalším směrováním předškolního vzdělávání v České republice bude odborná veřejnost diskutovat nejblíže na konferenci s názvem Inovace v předškolním vzdělávání , která se uskuteční 18. října 2013 v budově MŠMT. Jejím cílem je také informovat odbornou veřejnost o nových záměrech a možnostech vedoucích k následné inovaci v oblasti předškolního vzdělávání u nás i v zahraničí.