Prohlédněte si ukázkové strany ze všech sešitů pro základní školy.

 

Procvičování učiva 1. třídy 
Čeština pro prvňáky – 1. díl Čeština pro prvňáky – 2. díl Čteme s porozuměním Čtyři roční
období
Počítáme
do deseti
Počítame do dvaceti

 

Procvičování učiva českého jazyka 
Slovo
a abeceda
Párové
souhlásky
Samohlásky
 
Souhlásky
 
Podstatná jména
a slovesa
Čteme s porozuměním

 

Procvičování učiva matematiky 
Sčítáme a odčítáme do 20
 
Sčítáme a odčítáme do 100 bez přechodu desítky Sčítáme a odčítáme do 100
s přechodem desítky
Násobení a dělení – malá násobilka 0–5
 
Svět financí


 
Geometrie


 

 

Procvičování učiva prvouky 
Rok a jeho proměny Rodina a škola

 

Procvičování učiva českého jazyka 
Podstatná
jména
Slovesa Vyjmenovaná sloba po B Vyjmenovaná slova po L, M,
P, S, Z
 Vyjmenovaná slova po V Čteme s porozuměním

 

Procvičování učiva matematiky 
Malá násobilka
6–10
Sčítáme a odčítáme do 100 Sčítáme a odčítáme do 1000 Násobení
a dělení
Svět financí Geometrie

 

Procvičování učiva prvouky 
Česká republika Lidské tělo