Článek Malí herci se věnuje dramatické výchově ve školce.
Dramatická výchova není hraní divadla ve školce, dramatická výchova je
 tvořivý proces.
 

V článku najdete náměty na:

* hraní si s příběhy
* pantomimu 
* asociační kruh a diskuze 
* improvizaci
* loutkové divadlo